ชง ครม.จ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง เยียวยาผู้ประกันตน

ชง ครม.จ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง เยียวยาผู้ประกันตน

ชง ครม.จ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง เยียวยาผู้ประกันตน

รูปข่าว : ชง ครม.จ่ายเงิน 50% ของค่าจ้าง เยียวยาผู้ประกันตน

กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อ ครม.โดยเฉพาะการหยุดงาน ชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งเสนอขอเพิ่มจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้จากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง รวมถึงลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

วันนี้ (23 มี.ค.2563) ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ต่อคณะรัฐมนตรี โดยผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 จะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วัน แต่ถ้าหยุดงานเพิ่มตามคำสั่งแพทย์ ให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และไม่เกิน 180 วันต่อปี

นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หากลาออก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เพิ่มเป็นร้อยละ 45 ของค่าจ้างหรือถ้าถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ เพิ่มเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานเพราะเหตุสุดวิสัย ให้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน ร้อยละ 50 หรือเดือนละ 7,500 บาท แต่ไม่เกิน 180 วัน แต่หากเป็นคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ต้องได้รับเงินทดแทนฯ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอขอเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นร้อยละร้อย เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ


นอกจากนี้ ยังเสนอลดอัตราการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เหลือร้อยละ 4 ของค่าจ้างเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคมนี้ และเตรียมของบกลางกว่า 13,000 ล้านบาท เพื่อชะลอการปิดกิจการ โดยอุดหนุนเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างร้อยละ 25 ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งมีสถานประกอบการ ขอใช้มาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราว กว่า 410,000 แห่ง ลูกจ้างกว่า 5,200,000 คน รวมถึงเสนองบกลาง 4,720 ล้านบาท เพื่อเยียวยาลูกจ้าง กรณีเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินตามกฎหมาย

ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการ จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน คาดว่าจะสามารถหารือกับธนาคารได้ภายในสิ้นเดือนนี้ การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part - time การจ้างงานเร่งด่วนโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ผู้ประกันตน 39 และ 40 จาก COVID-19 ประกันสังคมดูแล

ขณะที่ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าจากวิกฤตการโรคระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะแรงงานภาคอิสระตนจึงขอชี้แจงการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 หากมีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือก โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสำนักงานฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ เมื่อแพทย์ตรวจแล้วพบการติดเชื้อ COVID-19 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงาน ตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (วันละ 80 บาท)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากมีอาการเจ็บป่วยขอให้เข้ารักษาโดยใช้สิทธิ์ สปสช.และหากพบว่าป่วยต้องหยุดพักจะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาท และได้รับไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 นั้น มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ หากเจ็บป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยสำนักงานฯ จะเร่งพัฒนาปรับปรุง สิทธิประโยชน์รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อสงสัยขอให้สอบถามที่ศูนย์ฮอตไลน์เพื่อประสานการใช้สิทธิ์ระหว่างผู้ประกันตนและสถานพยาบาล โทร. 02-956-2513 - 4 ในวันเวลาราชการ และเบอร์สายด่วน 1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน