วิกฤต COVID-19 ลิ้นจี่ขายไม่ออกยกสวน

วิกฤต COVID-19 ลิ้นจี่ขายไม่ออกยกสวน

วิกฤต COVID-19 ลิ้นจี่ขายไม่ออกยกสวน

รูปข่าว : วิกฤต COVID-19 ลิ้นจี่ขายไม่ออกยกสวน

COVID-19 ส่งกระทบชาวสวนลิ้นจี่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ที่รอมา 3 ปี ปีนี้ลูกออกดกมาก แต่ราคากลับตก เพราะคนเดินตลาดกันน้อย อีกทั้งยังขาดแรงงานกัมพูชาเก็บเกี่ยว ล่าสุด แก้ปัญหาขายผ่านเพจ สำนักงานเกษตร อ.โป่งน้ำร้อน แทน

เมื่อวานนี้ (1 เม.ย.2563) นายวีระ ธรรมเจริญ เจ้าของสวนลิ้นจี่ ขนาด 50 ไร่ ใน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ยอมรับชะตากรรม ที่แม้สภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายปี 2562 จะเอื้ออำนวยให้ลิ้นจี่ติดผลมากกว่าทุกปี คาดปริมาณผลผลิตสูงถึง 100 ตัน แต่อาจจะเสียหายจากการเก็บเกี่ยวไม่ทัน และราคารับซื้อถูกลงทั้งตลาดภายในปรระเทศและตลาดประเทศจีน ในปีนี้ลิ้นจี่อยู่ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท จึงได้วิธีประสานให้ทางสำนักเกษตรอำเภอโป่งร้อน อ.โป่งร้อน จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์การกระจายผลผลิตให้ ผ่านเพจ สำนักงานเกษตร อ.โป่งน้ำร้อน

 

 ทั้งนี้ ลิ้นจี่ พันธุ์ค่อม ที่มีต้นกำเนิด จาก จ.สมุทรสาคร นิยมปลูกในพื้นที่ ต.โป่งน้ำร้อน ต.ทับไทร และ ต. คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รวมพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ ด้วยการค้นคว้าทดลอง และนำเทคโนโลยีการเกษตร รวมเข้ากับประสบการณ์ของชาวสวนที่สั่งสมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ลิ้นจี่โป่งน้ำร้อนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่นิยมของตลาดทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด เดินทางมารับซื้อหน้าสวน

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน