วธ.ประกาศชัดงดสงกรานต์-รดน้ำญาติผู้ใหญ่

วธ.ประกาศชัดงดสงกรานต์-รดน้ำญาติผู้ใหญ่

วธ.ประกาศชัดงดสงกรานต์-รดน้ำญาติผู้ใหญ่

รูปข่าว : วธ.ประกาศชัดงดสงกรานต์-รดน้ำญาติผู้ใหญ่

กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสงกรานต์ โดยให้งดเว้นการจัดงานในทุกระดับ งดเว้นการกลับภูมิลำเนา งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี และงดร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากเพื่อป้องกัน COVID-19

วันนี้ (8 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระ ทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เรื่องแนว ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ เพิ่มเติม หลังจากที่วธ. ได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศ กาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์

ดังนั้น วธ.จึงไม่นิ่งนอนใจกับข้อห่วงใยดังกล่าว จึงปรับปรุงแก้ไขแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ ที่ได้ประกาศก่อนหน้า โดยเห็นสมควรยกเลิกข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่มีการปรับปรุงฉบับใหม่ ดังนี้

  • งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
  • งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
  • งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
  • งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด

ส่วนการสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

  • สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
  • การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ใช้วิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
  • การแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน ให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวของ วธ.มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเดือนเม.ย.นี้ เป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และแม้ว่าจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์และงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับแล้ว ก็อยากขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศของ วธ. และประกาศของ สธ. อย่างเคร่งครัด

 

กลับขึ้นด้านบน