มท.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโครงการ "ขุดดินแลกน้ำ"

มท.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโครงการ "ขุดดินแลกน้ำ"

มท.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโครงการ "ขุดดินแลกน้ำ"

รูปข่าว : มท.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุจริตโครงการ "ขุดดินแลกน้ำ"

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี "ขุดดินแลกน้ำ" หากพบทุจริตให้ดำเนินคดีทางวินัย และอาญา อย่างเด็ดขาด

วันนี้ (21 เม.ย.2563) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า มีการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" ส่อไปในทางทุจริตหรือปฏิบัติไม่ชอบตามระเบียบแบบแผนทางราชการนั้น โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินโครงการตามนโยบายดังกล่าวในพื้นที่หรือไม่

ทั้งนี้หากมีการดำเนินการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ โดยได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และวาระแห่งชาติในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว หรือมีการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หลอกลวงให้เข้าใจผิด หรือส่อไปในทางทุจริตให้ดำเนินการทางวินัย และแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางอาญา กับผู้กระทำการดังกล่าวโดยเคร่งครัดและเด็ดขาด

กลับขึ้นด้านบน