เยียวยา ครู รร.เอกชน รับผลกระทบ COVID-19

เยียวยา ครู รร.เอกชน รับผลกระทบ COVID-19

เยียวยา ครู รร.เอกชน รับผลกระทบ COVID-19

รูปข่าว : เยียวยา ครู รร.เอกชน รับผลกระทบ COVID-19

สช.สั่งเยียวยาครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับเงินทดแทนในส่วนของลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม มีนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน

นายอรรพล กล่าวว่า ครูหรือลูกจ้างโรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และถูกสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้และโรงเรียนงดจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ขณะนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ประมาณ 200,000 คน โดย 100,000 คน เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ อีก 100,000 คน เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 การที่โรงเรียนต้องหยุดกิจการชั่วคราว โรงเรียนก็งดจ่ายค่าจ้างให้กับครู เพราะโรงเรียนไม่มีรายได้ ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 100,000 คน ต้องได้รับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคมร้อยละ 62 ของค่าจ้าง

ดังนั้นผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้ประกอบการต้องออกหนังสือรับรองให้แก่ลูกจ้างที่เป็นครูและบุคลากรกรณีที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างประกันสังคมรับผิดชอบจ่ายให้ 90 วัน หรือ 3 เดือน แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาที่เบิกเงินได้ คือต้องมีการงดการจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.- 31 ส.ค.นี้ หากกรณีโรงเรียนใดที่นายจ้างงดจ่าย 1 เดือน ก็ขอรับจากประกันสังคมได้ 1 เดือน ส่วนกรณีนายจ้างจะงดจ่ายกี่เดือนก็แล้วแต่ประกันสังคมจะรับผิดชอบจ่ายเงินให้ไม่เกิน 3 เดือน

กลับขึ้นด้านบน