ตร.ทางหลวงเชียงใหม่ ตั้งตู้อิ่มใจสื่อกลางการแบ่งปัน

ตร.ทางหลวงเชียงใหม่ ตั้งตู้อิ่มใจสื่อกลางการแบ่งปัน

ตร.ทางหลวงเชียงใหม่ ตั้งตู้อิ่มใจสื่อกลางการแบ่งปัน

รูปข่าว : ตร.ทางหลวงเชียงใหม่ ตั้งตู้อิ่มใจสื่อกลางการแบ่งปัน

สถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ จัดทำ "ตู้อิ่มใจ" เพื่อเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

วันนี้ (10 พ.ค.2563) สถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์ COVID-19 และขยายไปสู่พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุดจึงได้จัดทำ "ตู้อิ่มใจ" เพื่อเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีผู้ให้นำสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคบริโภคมาบริจาคไว้ในตู้อิ่มใจจากนั้นจะมีผู้ที่ต้องการมาเปิดตู้อิ่มใจเพื่อนำของในตู้อิ่มใจไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

 

ทั้งนี้ได้จัดตั้ง "ตู้อิ่มใจ" ไว้ 2 จุด คือ 1.บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ (ปากทางเข้าวัดดอนจั่น) ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ 2.หน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่สะเรียงบ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

 

สำหรับผู้ที่จะนำสิ่งของไปเติมใส่ตู้ แนะนำให้เป็นอาหารแห้ง อาหารกระป๋องที่จำเป็น ผักผลไม้ ที่ไม่เน่าเสียง่าย บรรจุมิดชิด อย่างไรก็ตามตำรวจทางหลวงยังมีแผนจะกระจายการติดตั้งตู้อิ่มใจในจุดให้บริการอื่นๆ ของตำรวจทางหลวงอีกต่อไป 

กลับขึ้นด้านบน