สรุปข้อมูลชาวต่างชาติป่วย COVID-19 ที่พบในไทย

สรุปข้อมูลชาวต่างชาติป่วย COVID-19 ที่พบในไทย

สรุปข้อมูลชาวต่างชาติป่วย COVID-19 ที่พบในไทย

รูปข่าว : สรุปข้อมูลชาวต่างชาติป่วย COVID-19 ที่พบในไทย

จากข้อมูลวันที่ 21 พ.ค.63 ประเทศไทยพบผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 3,037 คน เป็นชาวต่างชาติหรือผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆ 325 คน ไม่มีข้อมูลระบุสัญชาติ 11 คน รวม 336 คน

มีการแถลงพบผู้ป่วยต่างชาติครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ม.ค.63 เป็นชาวจีนที่กำลังท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ ส่วนพบล่าสุดคือวันที่ 21 พ.ค.63 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นชายชาวเยอรมัน 1 คน

รวมอินโฟกราฟิก https://public.flourish.studio/story/333436/

สัญชาติของผู้ป่วยที่พบมากที่สุด 5 อันดับได้แก่

 1. เมียนมา 56 คน
 2. จีน 35 คน
 3. ฝรั่งเศส 28 คน
 4. สหราชอาณาจักร 24 คน
 5. โรฮิงญา 20 คน

เพศของผู้ป่วยต่างชาติ

แบ่งเป็นเพศชาย 229 คน เพศหญิง 107 คน 

 อายุของผู้ป่วยต่างชาติ

 • อายุ 0-9 ปี        9 คน
 • อายุ 10-19 ปี   20 คน
 • อายุ 20-29 ปี   78 คน
 • อายุ 30-39 ปี   81 คน
 • อายุ 40-49 ปี   56 คน
 • อายุ 50-59 ปี   41 คน
 • อายุ 60-69 ปี   32 คน
 • อายุ 70 ปีขึ้นไป 14 คน
 • ไม่ระบุอายุ 5 คน

หมายเหตุ
-สามารถเลือกเปิด-ปิดข้อมูลได้โดยคลิกที่ชื่อทวีปด้านบน
-ขนาดของวงกลมเท่ากับจำนวนผู้ป่วยสัญชาติเดียวกันที่มีอายุเท่ากัน

พื้นที่ที่พบผู้ป่วยต่างชาติ

 • ภาคเหนือ 1 จังหวัด 5 คน
 • ภาคกลาง 5 จังหวัด 170 คน
 • ภาคอีสาน 2 จังหวัด 3 คน
 • ภาคตะวันตก 3 จังหวัด 11 คน
 • ภาคตะวันออก 2 จังหวัด 19 คน
 • ภาคใต้ 5 จังหวัด 117 คน
 • ไม่ระบุ 11 คน

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน