ทอ.ใช้ชั่วโมงฝึกบิน C-130 ขนข้าวแลกปลา พังงา-พะเยา

ทอ.ใช้ชั่วโมงฝึกบิน C-130 ขนข้าวแลกปลา พังงา-พะเยา

ทอ.ใช้ชั่วโมงฝึกบิน C-130 ขนข้าวแลกปลา พังงา-พะเยา

รูปข่าว : ทอ.ใช้ชั่วโมงฝึกบิน C-130 ขนข้าวแลกปลา พังงา-พะเยา

รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม ขนข้าวแลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร”

วันนี้ (21 พ.ค.2563) พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะนำสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยา ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของเกษตรกรชาว จ.พังงา ที่สนามบินภูเก็ต ตามโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร” โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธี

 

สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา และจังหวัดพะเยา โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ และมังคุด ปริมาณรวม 3.48 ตัน มูลค่า 226,200 บาท

แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา โดย สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ได้แก่ ข้าวสาร และมะม่วง ปริมาณรวม 10 ตัน มูลค่า 239,000 บาท ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ

 

โดยกองทัพอากาศเข้าไปเชื่อมโยงด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้า ให้เป็นโครงการนำร่อง โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย คือนักบินของกองทัพอากาศ ก็จะได้ฝึกบินลำเลียงในสภาวะจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

และประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการช่วยระบายผลผลิตการเกษตรที่ล้นตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นโครงการนำร่อง และเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปขยายผลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน