กทม.ตั้งป้าย QR Code “ไทยชนะ” สแกนเข้า-ออกตลาดนัด 10 แห่ง

กทม.ตั้งป้าย QR Code “ไทยชนะ” สแกนเข้า-ออกตลาดนัด 10 แห่ง

กทม.ตั้งป้าย QR Code “ไทยชนะ” สแกนเข้า-ออกตลาดนัด 10 แห่ง

รูปข่าว : กทม.ตั้งป้าย QR Code “ไทยชนะ” สแกนเข้า-ออกตลาดนัด 10 แห่ง

วันแรก! กรุงเทพมหานครติดตั้งป้าย QR Code ไทยชนะ บริเวณตลาดนัด 10 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ผู้เข้ามาใช้บริการตลาดนัดลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก

วันนี้ (30 พ.ค.2563) เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครได้นำป้าย QR Code "ไทยชนะ" มาติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกของตลาดนัดสวนจตุจักรและตลาดนัดอีก 9 แห่ง​ เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ามาใช้บริการตลาดนัดต้องสแกน​ลงทะเบียนทั้งก่อนเข้าและออกจากตลาด ซึ่งประชาชนที่มาใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ตลาดนัดในกรุงเทพฯ ทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร, ตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร, ตลาดนัดเมืองมีน เขตมีนบุรี, ตลาดบางกะปิ (ลาดพร้าว 127), ตลาดสิงหา เขตคลองเตย, ตลาดหนองจอก เขตหนองจอก, ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา, ตลาดเทวราช เขตดุสิต, ตลาดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ และตลาดรัชดาภิเษก เขตธนบุรี โดยข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน พร้อม QR Code และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเข้า-ออกตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ค้าภายในตลาดสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

กลับขึ้นด้านบน