ตร.ภาค 9 สั่งเตรียมกำลัง รับมือเวทีพิจารณ์ “นิคมฯ จะนะ”

ตร.ภาค 9 สั่งเตรียมกำลัง รับมือเวทีพิจารณ์ “นิคมฯ จะนะ”

ตร.ภาค 9 สั่งเตรียมกำลัง รับมือเวทีพิจารณ์ “นิคมฯ จะนะ”

รูปข่าว : ตร.ภาค 9 สั่งเตรียมกำลัง รับมือเวทีพิจารณ์ “นิคมฯ จะนะ”

ผบช.ภาค 9 สั่งการตำรวจทุกจังหวัดในภาค 9 ส่งกำลังสนับสนุนตำรวจสงขลา ระหว่างเวทีรับฟังความเห็น “นิคมฯ จะนะ” 11 ก.ค.นี้ พร้อมให้ส่งกำลังแฝงในฝูงชน บันทึกภาพทั้งฝ่ายหนุน-ฝ่ายค้าน

วันนี้ (9 ก.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงาน การเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังความเห็น โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ว่า

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้ระดมกำลังเข้ามาปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว โดยในวันจัดเวทีนั้นจะมีการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปภายในโรงเรียน เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

พร้อมการปิดกั้นการจราจร ปิดกั้นเส้นทาง และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกองร้อยปราบจลาจลกว่า 1,000 นาย ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้เดินทางถึงพื้นที่พร้อมปฏิบัติการแล้ว

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภาค 9 ลงนาม วิทยุราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด สั่งการ ให้จัดกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในเวทีประชาพิจารณ์โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่โรงเรียนจะนะวิทยาหมู่ 4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ในวันที่ 11 ก.ค.นี้

 

 

โดยมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จัดกำลังตำรวจปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการเป็นวงรอบ ชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก ให้เกิดความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกโดยรอบพื้นที่โรงเรียนจะนะวิทยาและเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ จะเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชนตามความเหมาะสม ทุกนายต้องผ่านการฝึกอบรม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

 

พร้อมให้จัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์ส่วนหน้าที่ สภ.จะนะ จ.สงขลา จัดทีมสืบสวนหาข่าว แฝงตัวปะปนกับประชาชน พร้อมกล้องถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บันทึกภาพ ก่อน ขณะ และหลัง รับฟังความเห็น

พร้อมกันนั้นยังให้เตรียมข้อมูลทางการข่าว ของกลุ่มคนในพื้นที่ ทั้งในส่วนที่สนับสนุน และคัดค้าน โดยประสานข้อมูลกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 อย่างใกล้ชิด ในส่วนของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้จัดการจราจรเส้นทาง ที่ประชาชนใช้สัญจรมายังสถานที่รับฟังความคิดเห็นให้เรียบร้อย จัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน จังหวัดละ 1 กองร้อย สนับสนุนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจบุกพบแกนนำ-นักวิชาการ ขวางร่วมเวทีนิคมอุตฯ จะนะ

ยื่นร้อง UN ค้าน “นิคมอุตฯนะจะ” ทำชุมชนแตกแยก-ปิดกั้นเห็นต่าง

กลับขึ้นด้านบน