เตรียมเคาะมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เตรียมเคาะมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เตรียมเคาะมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รูปข่าว : เตรียมเคาะมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

รัฐบาลเตรียมพิจารณามาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยการท่องเที่ยวแบบใหม่ หรือ Special Tourist Visa โดยมีประเทศเป้าหมาย ระบุจะต้องเป็นประเทศที่สามารถกลับมาเปิดประเทศได้แล้ว และเข้มงวดด้านสาธารณุสข หากเข้ามาไทยแล้วก็จะต้องกักตัว 14 วัน

วันนี้ (13 ก.ย.2563) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำรายละเอียดมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี แต่การจะเปิดประเทศจะต้องได้รับการยอมรับจากคนไทยทุกคนและต้องอยู่ภายใต้สาธารณสุข ต้องกักตัว 14 วัน ก่อนท่องเที่ยว

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ ด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท.กล่าวว่า การคัดเลือกประเทศที่จะให้เข้าไทยจะพิจารณาจากการกลับมาเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศนั้นปลอดเชื้อและเปิดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ จากนั้นจะพิจารณาการควบคุมโรคและการสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ แต่ต้องกักตัว 14 วัน เช่นเดียวกับคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ แต่จะเปิดช่วงใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สนับสนุนให้เปิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย แต่รัฐบาลต้องวางกฎเกณฑ์การเดินทางให้เข้มงวด ควบคุม ตั้งแต่ต้นทาง และเน้นรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการควบคุมการระบาดได้ดี และเมื่อรับเข้ามาแล้ว นักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามระบบสาธารณสุข

ทั้งนี้ นายสุพันธ์ ยังเห็นว่า เมืองไทยมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวก็อยากมาไทย ดังนั้น นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้าไทยทุกคน ควรขอวีซ่า เพื่อให้ไทยสามาถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลทางการเงิน เพราะจะได้มั่นใจเมื่อเกิดปัญหาขึ้น บุคคลดังกล่าวจะไม่สร้างภาระให้กับไทย

 

กลับขึ้นด้านบน