อย.แจงไม่พบนำเข้ายาเบาหวาน Metformin หลังสหรัฐฯ เรียกคืน

อย.แจงไม่พบนำเข้ายาเบาหวาน Metformin หลังสหรัฐฯ เรียกคืน

อย.แจงไม่พบนำเข้ายาเบาหวาน Metformin หลังสหรัฐฯ เรียกคืน

รูปข่าว : อย.แจงไม่พบนำเข้ายาเบาหวาน Metformin หลังสหรัฐฯ เรียกคืน

อย.ชี้แจงผลตรวจสอบไม่พบไทยนำเข้ายาเบาหวาน Metformin รูปแบบออกฤทธิ์นาน หลังสหรัฐฯ เรียกคืนยา เหตุพบการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง

วันนี้ (12 ต.ค.2563) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเรียกเก็บคืนยา Metformin รูปแบบออกฤทธิ์นาน (Extended Release) จากท้องตลาด เหตุพบการปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง N-nitroso-dimethylamine (NDMA) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Nitrosamines สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนจาก USFDA และหน่วยงานกำกับดูแลยาทั่วโลกแล้ว ไม่พบมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนสารดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ อย. ยังได้ดำเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสาร NDMA ในยา Metformin ทุกรูปแบบ ทั้งรูปแบบออกฤทธิ์นานและออกฤทธิ์ทันที (Immediate Release) โดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีการนำเข้ามาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปในประเทศ ทั้งสิ้น 21 แห่ง รวมถึงยาสำเร็จรูปทั้งหมด จำนวน 143 ทะเบียนตำรับยา ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว

 

สำหรับยา Metformin เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดใช้รักษาโรคเบาหวาน ค่าเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Daily Intake : ADI) ให้มีการปนเปื้อนของสาร NDMA นั้นอยู่ที่ 0.096 ไมโครกรัมต่อวัน จากข้อมูลที่สหรัฐอเมริกาประกาศการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Metformin นั้น พบเพียงผลิตภัณฑ์ยารูปแบบออกฤทธิ์นานบางชื่อการค้าเท่านั้นที่มีการปนเปื้อนสาร NDMA เกินกว่าค่าเกณฑ์การยอมรับ และหน่วยงานกำกับดูแลยาทั่วโลกยังไม่พบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ยา Metformin รูปแบบออกฤทธิ์ทันที

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยา Metformin ควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง หาก อย. พบว่าผลิตภัณฑ์ใดมีการปนเปื้อนจะดำเนินการเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดโดยทันที และจะเร่งแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ

 

กลับขึ้นด้านบน