กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมส่งร่างฯแรก 17 เม.ย.นี้

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมส่งร่างฯแรก 17 เม.ย.นี้

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมส่งร่างฯแรก 17 เม.ย.นี้

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมส่งร่างฯแรก 17 เม.ย.นี้

กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมส่งร่างฯแรก 17 เม.ย.นี้ โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยว่าวันพรุ่งนี้(17 เม.ย.) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) จะไปรับเอกสารร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก พร้อมประชุมหารือกรอบและแนวทางการอภิปรายในวันที่ 20-26 เม.ย. 2558

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า ตามโรดแมปการดำเนินการของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมาธิการยกร่างฯ ต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา 34 วรรค 1 กำหนดไว้

ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปของวันที่ 17 เม.ย. 2558 สมาชิก สปช. จะทยอยเดินทางไปยังรัฐสภา เพื่อรับเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ซึ่งมีเอกสารหลัก 4 เล่มคือ รายละเอียดของรัฐรรมนูญทั้ง 315 มาตรา  ร่างแสดงตารางสรุปเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา ข้อมูลการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญในประเด็นการปฏิรูปสำคัญๆ และเอกสารเปรียบเทียบรายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่ สปช.เสนอมา

โดยที่สมาชิก สปช.จะเดินทางมารับเอกสารด้วยตัวเองหรือส่งผู้แทนมารับเอกสารได้ รวมทั้งการแจ้งขอให้ส่งไปทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ในวันเดี่ยวกันนี้อาจมีการหารือในชั้นกรรมาธิการต่างๆถึงแนวทางในการอภิปรายวันที่ 20-26 เม.ย. 2558

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ จะส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ให้นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) โดยไม่มีพิธีการส่งมอบจากนั้น สปช.จะมีเวลาประชุมพิจารณา 7 วัน คือระหว่างวันที่ 20 - 26 เม.ย. 2558 โดย สปช.สามารภขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างฯได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ สปช.พิจารณาเสร็จสิ้นซึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

ขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติรับร่างแล้ว สามารถเสนอความคิดเห็นหรือยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างฯ โดยให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ


กลับขึ้นด้านบน