สพฐ.ระบุการแต่งกายเป็นดุลยพินิจโรงเรียน

สพฐ.ระบุการแต่งกายเป็นดุลยพินิจโรงเรียน

สพฐ.ระบุการแต่งกายเป็นดุลยพินิจโรงเรียน

รูปข่าว : สพฐ.ระบุการแต่งกายเป็นดุลยพินิจโรงเรียน

ภาคีเครือข่ายนักเรียน นัดแต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียน 1 ธ.ค.นี้ เลาขาธิการ กพฐ. ระบุ การแต่งกายเป็นดุลยพินิจโรงเรียน

วันนี้ (30 พ.ย.2563) กรณีที่เครือข่ายนักเรียน โดยเฉพาะภาคีนักเรียน KKC และเครือข่ายนักเรียนอีกหลายแห่ง ประกาศว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ธ.ค.) จะไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียน โดยจะใส่ชุดไปรเวทเพื่อแสดงถึงอารยะขัดขืน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุว่า เรื่องนี้ถือเป็นสิทธิของนักเรียนทุกคนในการคิด แสดงความเห็นและเชิญชวนกันได้ในระบบประชาธิปไตย อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบนักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันถือว่ามีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแต่งกายด้วยชุดอื่น ๆ ที่นอกจากเหนือจากชุดนักเรียนได้ แต่จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะกำหนด

ทั้งนี้ มองว่าเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนไม่ได้มีเพียงเฉพาะประเทศไทยแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมการแต่งกายไปโรงเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งในระบบราชการทุกเรื่องมีระเบียบและกฎหมายกำกับและหากจะมีการปรับเปลี่ยนก็จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการและการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย

โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วและหากในวันพรุ่งนี้จะมีการแต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียนก็เชื่อว่าทุกโรงเรียนจะเข้าใจเรื่องของความเห็นต่าง เนื่องจากได้มอบนโยบายในเรื่องนี้ไปแล้วว่าจะต้องร่วมกันหาเหตุผลที่นักเรียนต้องการแสดงออกเพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มองว่าเด็กที่สิทธิที่แสดงออกในทางความคิดเห็นแต่เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบและกฎหมายเรื่องเครื่องแบบนักเรียนที่ชัดเจนจึงต้องยึดกฎ ระเบียบเป็นหลัก ซึ่งหากมีนักเรียนการแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อเป็นการทำความเข้าใจโดยไม่ใช่การตำหนิหรือทำโทษ

กลุ่มสังคมออนไลน์ที่มีการแสดงออกทางความคิดเห็นของนักเรียน มีทั้งในรูปแบบของกลุ่มจังหวัด เช่น กลุ่ม ภาคีนักเรียนระยอง ,ภาคีนักเรียน KKC, ภาคีนักเรียนมหาสารคาม และมีกลุ่มสังคมออนไลน์ในรูปแบบกลุ่มโรงเรียน มีการชักชวน และรณรงค์ให้กลุ่มนักเรียนแสดงอารยะขัดขืนครั้งใหญ่ ด้วยการไม่แต่งชุดนักเรียน ในวันเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ (1 ธ.ค.)

 

 

กลับขึ้นด้านบน