"กรมประมง" สร้างความมั่นใจ อาหารทะเลไทยปลอด COVID-19

"กรมประมง" สร้างความมั่นใจ อาหารทะเลไทยปลอด COVID-19

"กรมประมง" สร้างความมั่นใจ อาหารทะเลไทยปลอด COVID-19

รูปข่าว : "กรมประมง" สร้างความมั่นใจ อาหารทะเลไทยปลอด COVID-19

กรมประมงจับมือภาคเอกชน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง จัดกิจกรรม “สัตว์น้ำมาตรฐานไทย...สู้ภัยโควิด-19” โดยนำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่า สินค้าประมงไทย สด สะอาด ปลอดภัย

วันนี้ (25 ธ.ค.2563) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ร่วมกับภาคเอกชน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง รับประทานกุ้งสุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคอาหารทะเลในกิจกรรม “สัตว์น้ำมาตรฐานไทย...สู้ภัยโควิด-19” โดยนำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมเปิดเผยว่า ขณะนี้การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ชาวประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับผลกระทบอย่างมาก จึงร่วมกับภาคเอกชน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง 

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เมื่อช่วงต้นปี 2563 กรมประมงมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินค้าประมง ทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ก่อนถึงมือผู้บริโภค

สำหรับสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงจะต้องได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ส่วนที่มาจากการทำประมงต้องผ่านการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมง อีกทั้ง ยังมีการสุ่มตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้ชุดทดสอบ


นอกจากนี้ ยังมีมาตรการติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มเกษตรกรและชาวประมงด้วย เช่น การตรวจสอบคัดกรองลูกเรือประมงและคนประจำเรือ เมื่อแจ้งเข้า-ออก ณ ท่าเทียบเรือทุกแห่ง พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความสำคัญและเข้มงวดในเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัย


ขณะเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานและสัมผัสสัตว์น้ำ ผู้บริโภคไม่ควรรับประทานอาหารสัตว์น้ำที่ดิบหรือไม่สุก และไม่ควรใช้มือสัมผัสกับสัตว์น้ำโดยตรง อาจใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบหรือตัก และล้างทำความสะอาดสัตว์น้ำ ก่อนทำการปรุงอาหารทุกครั้ง


ส่วนการเยียวยาหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร เบื้องต้น ได้ขอความร่วมมือห้องเย็นโรงงานแปรรูปในการรับซื้อกุ้ง ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตเกินอยู่ 100 ตัน ขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรชาวประมง ในการชะลอการจับสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันสินค้าสัตว์น้ำล้นตลาดด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน