"ณฐพร" ยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

"ณฐพร" ยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

"ณฐพร" ยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

รูปข่าว : "ณฐพร" ยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกล

อดีตประธานที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล โดยอ้างว่าพรรคก้าวไกลยุยงส่งเสริมการชุมนุมและก่อความไม่สงบ

วันนี้ (2 ก.พ.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณฐพร โตประยูร อดีตประธานที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ด้วยอ้างอิงการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 45 และมาตรา 92 (2) (3)

โดยอ้างอิงถึงพฤติการณ์ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และกรรมการบริหารพรรค รวมถึง ส.ส.ของพรรค ที่สนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1-2 ของไอลอว์, การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และการใช้ตำแหน่ง ส.ส.ไปประกันตัวผู้ต้องหาคดี มาตรา 112

โดยย้ำว่ามีหลักฐานชัดเจนทั้งหมดที่ได้ยื่นนั้น ชี้ว่าพรรคก้าวไกลยุยงส่งเสริมการชุมนุมและก่อความไม่สงบ ซึ่งหลังจากนี้จะไปยื่นร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหา เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ต่อไป

นายณฐพร ยังปฏิเสธเจตนากลั่นแกล้งพรรคก้าวไกล แต่ดำเนินการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยมั่นใจว่ามีเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้ และการยื่นคำร้องครั้งนี้ถือเป็นการตรวจสอบการทำงานของพรรคการเมือง ซึ่งมาตรา 45 กำหนดว่าห้ามไม่ให้พรรคการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลและทำอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

และมาตรา 92 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามบัญญัติไว้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น โดย (2) การกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ (3) การกระทำฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง, มาตรา 28, มาตรา 30, มาตรา 36, มาตรา 44, มาตรา 45, มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 ดังมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่าในวันพุธที่ 3 ก.พ.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่ กรณีไปยื่นขอให้วินิจฉัยว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

 

กลับขึ้นด้านบน