7 องค์กรร่อนแถลงการณ์ ขอยุติจับกะเหรี่ยงรุกใจแผ่นดิน

7 องค์กรร่อนแถลงการณ์ ขอยุติจับกะเหรี่ยงรุกใจแผ่นดิน

7 องค์กรร่อนแถลงการณ์ ขอยุติจับกะเหรี่ยงรุกใจแผ่นดิน

รูปข่าว : 7 องค์กรร่อนแถลงการณ์ ขอยุติจับกะเหรี่ยงรุกใจแผ่นดิน

7 องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ 4 ข้อเรียกร้องกระทรวงทรัพย์ฯ-กรมอุทยานแห่งชาติ ยุติการจับกุม ควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดินทุกคนโดยทันที หลังเปิดยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร จับฝากขัง 22 ชาวบางกลอย

กรณีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร โดยเคลื่อนย้ายนายหน่อแอะ มีมิ และชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง รวม 22 คน ในพื้นที่บางกลอย-ใจแผ่นดิน ลงมาพร้อมแจ้งข้อหาบุกรุกป่าตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี และที่ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำตามหมายขังศาลจังหวัดเพชรบุรีหลังเวลาทำการของศาล

วันนี้ (6 มี.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชน นำโดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.)มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มูลนิธิมานุษยะสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ออกแถลงการณ์เรียกร้อง 4 ข้อไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  • ขอให้มีคำสั่งให้ยุติปฏิบัติการ “ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร” และยุติการจับกุม ควบคุมตัว และดำเนินคดีกับชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดินทุกคนโดยทันที
  • ขอให้คุ้มครองและฟื้นฟูเยียวยาชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ด้วยการคืนสิทธิชุมชน ให้พวกเขาสามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน เพื่อใช้ชีวิตตามวิถีของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมได้ดังเดิมต่อไป โดยปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงฯ โดยเคร่งครัด
  • ขอให้เปิดพื้นที่เจรจาระหว่างภาครัฐและกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดั้งเดิมอย่างจริงใจ และร่วมกันศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างฉันทามติในการดำรงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะที่ส่งเสริม ดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
  • ขอให้ภาครัฐยกเลิกกฎ ระเบียบ มาตรการ และการกระทำอันเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผ่นดิน และกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และหลักการสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ฝากขัง 22 ชาวบางกลอยตามหมายศาลรุกใจแผ่นดิน

“วราวุธ” ยันย้ายชาวบ้านไม่มีความรุนแรง สั่งเร่งแก้ปัญหาทุกอย่าง

ด่วน! พา "หน่อแอะ มีมิ" ลูกหลาน ลงจากบ้านใจแผ่นดิน

 

กลับขึ้นด้านบน