ระลอกใหม่! บุคลากรแพทย์ติดโควิด 512 คน กระจายใน 57 จว.

ระลอกใหม่! บุคลากรแพทย์ติดโควิด 512 คน กระจายใน 57 จว.

ระลอกใหม่! บุคลากรแพทย์ติดโควิด 512 คน กระจายใน 57 จว.

รูปข่าว : ระลอกใหม่! บุคลากรแพทย์ติดโควิด 512 คน กระจายใน 57 จว.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.รายงานสถานการณ์ COVID-19 พบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อสะสมในระลอกใหม่แล้ว 512 คน ใน 57 จังหวัด พยาบาลและผู้ช่วยมากถึง 34% ขณะยอดป่วยรายวันไทยเพิ่ม 2,101 คน และหายป่วยเพิ่ม 2,186 คน

วันนี้ (9 พ.ค.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.รายงานสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกติดเชื้อสะสม 158 ล้านคน เพิ่มวันเดียว 783,013 คน หายแล้ว 135 ล้านคน และเสียชีวิตสะสม 3.2 ล้านคน สหรัฐฯ ยังติดเชื้อสะสมมากสุด รองลงมาคืออินเดีย และบราซิล ส่วนไทย อยู่อันดับ 99 ของโลก


ส่วนไทยติดเชื้อเพิ่ม 2,101 คน เป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,674 คน และตรวจเชิงรุก 412 คน จากต่างประเทศ 15 คน รวมสะสม 83,375 คน หายป่วยเพิ่ม 2,186 คน รวม 53,605 คน รักษาในโรงพยาบาล 29,371 คน อาการหนัก 1,442 คน และใส่เครื่องช่วยหายใจ 394 คน เสียชีวิตเพิ่ม 17 คน รวม 399 คน


สำหรับผู้เสียชีวิตจาก กทม. 8 คน สมุทรปราการ 3 คน ปทุมธานี สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา แพร่ และชัยนาท จังหวัดละ 1 คน โดยโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงยังเป็นความดันโลหิตสูง และเบาหวานมากที่สุด ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ มาจากครอบครัวมากที่สุด เพื่อนร่วมงาน วงพนัน วงรับประทานอาหาร

ลอบเข้าไทยจากต่างประเทศติดโควิด 5 คน

ส่วนผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศ พบลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ มาจากเมียนมา 1 คน มาเลเซีย 2 คน และกัมพูชา 2 คน โดยทั้ง 5 คน มีสัญชาติไทย สำหรับข้อมูลการลักลอบเข้าไทยข้อมูลวันนี้ ลักลอบเข้าไทยจากลาว 4 คน เมียนมา 15 คน กัมพูชา 4 คน และมาเลเซีย 1 คน โดยยอดรวมเดือน เม.ย.พบผู้ลักลอบเข้าไทย 32 คน

ยอดรวมตั้งแต่เดือน ม.ค.พบผู้ลักลอบเข้าไทยถึง 15,378 คน ปัญหานี้ยังมีอยู่ตลอดแนวชายแดน

พยาบาล/ผู้ช่วย ติดโควิดมากสุด 

นพ.ทวีศิลป์ ยังได้เปิดเผยข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. - 7 พ.ค.64 พบบุคลากรการแพทย์ติด COVID-19 แล้ว 512 คน อายุตั้งแต่ 17 - 66 ปี มีอาการ 285 คน ไม่มีอาการ 181 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพยาบาลและผู้ช่วยมากถึง 34% ไม่ระบุ 27% อื่น ๆ 18% ส่วนแพทย์ 10% พบเป็นบุคลากรโรงพยาบาลรัฐถึง 65% โรงพยาบาลเอกชน 29%


บุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อ 512 คน กระจายใน 57 จังหวัด มากสุด กทม. 137 คน รองลงมา คือ ตรัง 47 คน ชลบุรี 34 คน นครปฐม 25 คน และขอนแก่น 18 คน โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ สัมผัสผู้ป่วย 202 คน และสัมผัสเพื่อนร่วมงาน 63 คน นอกจากนี้ ยังพบป่วยนอกโรงพยาบาล 106 คน

 

กทม.ติดเชื้อรายวันสูงสุด ป่วยหนักสะสม 500 คน 

ส่วนผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ 10 อันดับสูงสุด ยังเป็น กทม. 980 คน รวมสะสมระลอกใหม่ 19,009 คน รองลงมา คือ นนทบุรี 221 คน สมุทรปราการ 108 คน ชลบุรี 96 คน สมุทรสาคร 95 คน สุราษฎร์ธานี 50 คน ระนอง 48 คน จันทบุรี 38 คน ปทุมธานี 31 คน และประจวบคีรีขันธ์ 8 คน


วันนี้ กทม.และปริมณฑลติดเชื้อรวมกัน 1,457 คน เกินครึ่งของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ สำหรับผู้ป่วยหนัก หรือ ปอดอักเสบในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพิ่มขึ้นสะสมกว่า 500 คนแล้ว

การเสียชีวิตในเดือน พ.ค. บางวัน กทม.มีผู้เสียชีวิตถึง 2 หลัก และขึ้น ๆ ลง ๆ ต่อเนื่อง

สำหรับการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ กทม. ตรวจแล้ว 6,869 คน พบเชื้อ 241 คน รอผล 7,377 คน โดยตรวจสะสมรวม 107,366 คน พบเชื้อ 2,874 คน คิดสัดส่วนการพบเชื้อสะสมเป็น 2.68%

ส่วนการฉีดวัคซีน COVID-19 ในไทยรวม 1,743,720 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก ซิโนแวค 1,167,398 คน แอสตราเซเนกา 106,268 คน เข็มที่ 2 ซิโนแวค 470,038 คน และแอสตราเซเนกา 16 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน