พรรคการเมืองในอินโดนีเซียเสนอร่างกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรรคการเมืองในอินโดนีเซียเสนอร่างกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรรคการเมืองในอินโดนีเซียเสนอร่างกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รูปข่าว : พรรคการเมืองในอินโดนีเซียเสนอร่างกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พรรคการเมืองในอินโดนีเซียเสนอร่างกฏหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พรรคการเมืองของอินโดนีเซียเสนอร่างกฎหมายให้การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 1 เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ขณะที่วันนี้ (16 เม.ย.2558) เป็นวันแรกที่กฎหมายห้ามร้านค้าปลีกจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้

นับตั้งแต่วันนี้ (16 เม.ย.2558) ร้านค้าปลีกทั่วประเทศอินโดนีเซียประมาณ 16,000 แห่ง และร้านค้าเล็กๆ ในชุมชนประมาณ 55,000 แห่ง ไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ยกเว้นโรงแรม, ร้านอาหารและบาร์ ที่ยังคงจำหน่ายได้ตามปกติ

รัฐบาลให้เหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อปกป้องจริยธรรมและวัฒนธรรมในสังคม หนึ่งใน ส.ส.ที่สนับสนุนกฎหมายนี้บอกว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารเยาวชนของอินโดนีเซีย และเยาวชนสามารถซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2558 พรรคการเมืองของอินโดนีเซีย 2 พรรคร่วมกันเสนอร่างกฎหมายให้การดื่ม, การผลิต, การจำหน่ายและแจกจ่ายเครื่องดื่ม ที่มีสัดส่วนของแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 1 เป็นสิ่งผิดกฏหมาย

หากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบและบังคับใช้จริง คาดว่า จะทำให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอินโดนีเซียทั้งหมดต้องปิดตัว และมีคนตกงานถึง 2 แสนคน นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียด้วย

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประชากรมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีข้อห้ามเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วย แต่ในเมืองใหญ่ๆ รวมถึงเมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะบาหลี สัดส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ในเมืองเหล่านี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 


กลับขึ้นด้านบน