สภาฯ ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

สภาฯ ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

สภาฯ ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

รูปข่าว : สภาฯ ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

สภาฯ ผ่าน พ.ร.ก.กู้เงินฯ 5 แสนล้านบาท เห็นด้วย 270 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

วันนี้ (10 มิ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการอภิปราย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดและติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 9-10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล

จากนั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ให้ที่ประชุมลงมติ ปรากฏว่า มีสมาชิกรัฐสภา เห็นด้วย 270 เสียง, ไม่เห็นด้วย 196 เสียง, งดออกเสียง 1 เสียง, ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง จากผู้ลงมติ 469 คน

สำหรับแผนงานการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.แก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 30,000 ล้านบาท (6%)

2.ชดเชยเยียวยาให้ประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 วงเงิน 300,000 ล้านบาท (60%)

3.ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 วงเงิน 170,000 ล้านบาท (34%)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายค้านห่วงใช้เงินกู้ 5 แสนล้าน ไม่เกิดประโยชน์-ไม่ตอบโจทย์แก้โควิด

 

 

กลับขึ้นด้านบน