ทอ.ช่วยเกษตรกรบิน ส่งสินค้าแลกเปลี่ยน ระนอง-บุรีรัมย์

ทอ.ช่วยเกษตรกรบิน ส่งสินค้าแลกเปลี่ยน ระนอง-บุรีรัมย์

ทอ.ช่วยเกษตรกรบิน ส่งสินค้าแลกเปลี่ยน ระนอง-บุรีรัมย์

รูปข่าว : ทอ.ช่วยเกษตรกรบิน ส่งสินค้าแลกเปลี่ยน ระนอง-บุรีรัมย์

กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19 เสริมความเข้มแข็งเกษตรหมุนเวียนสินค้าและกระแสเงินสดผ่านระบบสหกรณ์

วันนี้ (9 มิ.ย.2564) พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ หัวหน้าคณะโครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่างจ.ระนอง และจ.บุรีรัมย์ ซึ่งกองทัพอากาศสนับสนุนจัดเครื่องบิน C-130 ช่วยลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างระนอง และบุรีรัมย์

โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าฯ ระนอง พร้อมคณะร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสินค้า ณ ท่าอากาศยานระนอง และนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสินค้า ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์


สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ จังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด

ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลากระเบนวงขาว ปลาทูมัน ปลาทูหอม ปลาจวดเค็ม กาแฟระนอง น้ำมันพืช และกาแฟดริป ปริมาณรวม 1.055 ตัน นำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง และข้าวหอมมะลิ ตรา สกต.บุรีรัมย์ ปริมาณรวม 9.35 ตัน มาแลกเปลี่ยนกัน

 

ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการอุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ

 

ทั้งนี้กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร็ว

กลับขึ้นด้านบน