มท.ยกเลิกคำสั่งฉีดวัคซีนให้บริษัทเอกชน

มท.ยกเลิกคำสั่งฉีดวัคซีนให้บริษัทเอกชน

มท.ยกเลิกคำสั่งฉีดวัคซีนให้บริษัทเอกชน

รูปข่าว : มท.ยกเลิกคำสั่งฉีดวัคซีนให้บริษัทเอกชน

กระทรวงมหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้บริษัทเอกชนแล้ว หลังถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม

วันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 มิ.ย.ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ให้ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 30/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2564 ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ระบุว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ

คำสั่งครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม แม้ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะออกมาชี้แจงว่า การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และทำหนังสือผ่าน สำนักเลขา ศบค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย แล้วก็ตาม

 

กลับขึ้นด้านบน