ครม.ตั้ง "สุทธิพงษ์" นั่งปลัด มท. - ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ย้ายมาปทุมฯ

ครม.ตั้ง "สุทธิพงษ์" นั่งปลัด มท. - ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ย้ายมาปทุมฯ

ครม.ตั้ง "สุทธิพงษ์" นั่งปลัด มท. - ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ย้ายมาปทุมฯ

รูปข่าว : ครม.ตั้ง "สุทธิพงษ์" นั่งปลัด มท. - ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ย้ายมาปทุมฯ

ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 28 ตำแหน่ง "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" นั่งปลัด มท. - ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ย้ายมาเป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี

วันนี้ (3 ส.ค.2564) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 28 ตำแหน่ง ได้แก่

1.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นปลัดกระทรวงปลัดกระทรวง

2.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นรองปลัดกระทรวง

3.นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากรองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

6.นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

7.นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

8.นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

9.นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

10.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

11.นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

12.นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

13.นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

14.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

15.นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16.นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

17.นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

19.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

20.นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

21.นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

22. ให้นายสิทธิชัย จินดาหลวง พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

23.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

24.นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25.นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

26.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

27.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

28.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบการต่อเวลาการปฏิบัติหน้าที่ปีอีก 1 ปี ของข้าราชการพลเรือนระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 5 คน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 - 30 ก.ย.2565 ดังนี้

1.นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

2. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

3.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

4. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

5. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กลับขึ้นด้านบน