หวัง อบต.เสาธงชัย พัฒนาอาชีพ- ท่องเที่ยวชายแดน

หวัง อบต.เสาธงชัย พัฒนาอาชีพ- ท่องเที่ยวชายแดน

หวัง อบต.เสาธงชัย พัฒนาอาชีพ- ท่องเที่ยวชายแดน

รูปข่าว : หวัง อบต.เสาธงชัย พัฒนาอาชีพ- ท่องเที่ยวชายแดน

ชาวบ้านหวัง อบต.ชุดใหม่ ที่จะเข้ามาบริหารพื้นที่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จะพัฒนาชายแดนทั้งการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

หมู่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างขึ้นคาดหวังให้เป็นจุดเช็กอินของนักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายภาพก่อนเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

 


ความสวยงามของป้ายหมู่บ้านถือเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมแต่ชาวบ้านมองว่าควรพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง หรือเป็นสถานที่รวมกลุ่มฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้มากกว่าเป็นจุดแวะพักถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

 

ที่ตั้งหมู่บ้านใน ต.เสาธงชัย โดยเฉพาะหมู่บ้านภูมิซรอล อยู่ห่างจากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารไม่ถึง 10 กม. ชาวบ้านอยากให้ท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน

 

ขณะที่หน่วยงานในท้องถิ่นยอมรับว่าการวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีงบประมาณและติดปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตทหาร ประกอบกับการทำงานที่ผ่านมายังไม่มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับท้องถิ่นทำให้ปัจจุบันแผนพัฒนาการท่องเที่ยวหรือส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ยังไม่รับการสานต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร เป็นอบต.ขนาดกลางมีงบประมาณบริหารท้องถิ่นปีละกว่า 40 ล้านบาท ที่ผ่านมางบประมาณส่วนใหญ่จะใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคที่ยังไม่เพียงพอ

ขณะที่มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ยังคาดหวังผู้ให้นำท้องถิ่นคนใหม่ที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่นอกจากแก้ปัญหาระบบสาธาณูปโภคพื้นฐานแล้วควรให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน