กฟผ.เปิดใช้โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ.เปิดใช้โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ.เปิดใช้โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก

รูปข่าว : กฟผ.เปิดใช้โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ.เปิดใช้โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดใช้งานโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 450 ไร่ มีกำลังกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้เป็นชนิดดับเบิลกลาส (Double Glass) ทนต่อความชื้นสูงได้ดี แผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE (High Density Polyethylene) เป็นวัสดุชนิดเดียวกับท่อส่งน้ำประปา

แผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดขนาดใหญ่ แบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน กินเนื้อที่บนผิวน้ำไม่ถึง 1 % ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนสิรินธรทั้งหมด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ได้รับการทดสอบให้มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนบกประมาณ 10-15 % นอกจากนี้ยังช่วยลดการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วย

โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด อยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) และเป็นโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กฟผ.มีแผนจะสร้างโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเพิ่มเติมอีก 15 โครงการ ในอ่างเก็บน้ำ 9 แห่งทั่วประเทศ โดยมีกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดของ กฟผ. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 ตัน/ปี เป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนด้วย

 

--------------------------

“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ @ThaiPBSSciAndTech

 

กลับขึ้นด้านบน