รถตู้วอน ขสมก.ลดจ่ายค่าตอบแทน 50% ไม่มีเงื่อนไข สูงสุด 1 ปี

รถตู้วอน ขสมก.ลดจ่ายค่าตอบแทน 50% ไม่มีเงื่อนไข สูงสุด 1 ปี

รถตู้วอน ขสมก.ลดจ่ายค่าตอบแทน 50% ไม่มีเงื่อนไข สูงสุด 1 ปี

รูปข่าว : รถตู้วอน ขสมก.ลดจ่ายค่าตอบแทน 50% ไม่มีเงื่อนไข สูงสุด 1 ปี

รถตู้เมืองกรุงพบ ขสมก.ขอให้ลดค่าตอบแทน 50% จากเดิมเดือนละ 1,070 บาท เหลือ 535 บาทต่อคันต่อเดือน แบบไม่มีเงื่อนไข เป็นเวลา 6 เดือน - 1 ปี ลดผลกระทบช่วงโควิด-19 ขณะที่ผู้อำนวยการ ขมสก.ระบุพร้อมดูแล 2,423 คัน และนำเสนอบอร์ด ขสมก.ชุดใหม่เร็วที่สุด

วันนี้ (7 ธ.ค.2564) นายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล พร้อมสมาชิกสมาคมฯ ประมาณ 20 คน เข้าพบนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อร่วมประชุมหารือปัญหาของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายปัญญา เปิดเผยว่า วันนี้มาหารือเรื่องขอลดหย่อนค่าตอบแทนของ ขสมก. โดยไม่มีเงื่อนไขค่าตอบแทนที่ประกาศลดหย่อนให้ของ ขสมก. ซึ่งในปัจจุบัน ขสมก.จะลดหย่อนให้เฉพาะผู้ประกอบการรถตู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระกับ ขสมก.

 

คือปกติต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ ขสมก. จำนวน 1,070 บาทต่อคันต่อเดือน จะลดเหลือ 535 บาทต่อคันต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีหนี้กับ ขสมก.ต้องจ่ายเต็มจำนวนคือ 1,070 บาทต่อคันต่อเดือน

ขณะที่ผู้ประกอบการรถตู้มองว่า เหตุใดจึงต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมา ทำไมไม่ลดหย่อนค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการรถตู้เท่าเทียมกันทั้งหมด เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการรถตู้ทุกรายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อยู่แล้ว

 

ทั้งนี้ เป็นเหตุสุดวิสัย เป็นภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ และเป็นผลกระทบต่อรายได้ปัจจุบันแบบปฏิเสธไม่ได้ โดยขอให้ ขสมก.ช่วยลดหย่อนค่าตอบแทนเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19 ในช่วงนี้

ด้านนายกิตติกานต์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มรถตู้ ซึ่งสิ่งที่รถตู้ต้องการคืออยากให้ ขสมก.พิจารณาค่าตอบแทนแบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อเยียวยาช่วงโควิด-19

 

ที่ผ่านมา ขสมก.จะลดให้แบบมีเงื่อนไขว่ารถตู้ที่จะได้สิทธิ์ลดค่าตอบแทนจากที่จ่าย 1,070 บาทต่อคันต่อเดือน ลดให้ 50% เหลือ 535 บาทต่อคันต่อเดือนจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับ ขสมก.

จากการตรวจสอบรถตู้ที่อยู่ในการควบคุมที่มีประมาณ 2,423 คัน ในจำนวนนี้มีแค่ 200 คัน หรือ 10% ที่ไม่เคยมีหนี้ค้างชำระ ส่วนที่เหลือมีหนี้ค้างชำระเฉลี่ย 25,000-28,000 บาทต่อคัน ซึ่งค้างมาตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบัน

 

ดังนั้น โควิด-19 ทำให้ทุกกลุ่มได้รับผลกระทบ ซึ่งการเยียวยาต้องเยียวยาในภาพรวม เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะเป็นคนไทยเหมือนกัน สำหรับการเจรจาลดค่าตอบแทนเบื้องต้นจะพิจารณาเยียวยาให้ตามที่รถตู้ร้องขอมาคือ 6 เดือนถึง 1 ปี

นอกจากนี้ จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ค้างชำระควบคู่ด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ประกอบการรถตู้มีข้อร้องเรียนในเรื่องวินัยการขับขี่จราจร หรือกระทำผิดกฎจราจร ขสมก. จะพิจารณาตามกรณีที่กระทำความผิดไป อาจจะยกเลิกการลดค่าตอบแทนหรือมาตรการอื่นๆ ต่อไป

 

นายกิตติกานต์ กล่าวว่า ขสมก.จะรับเรื่องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ (บอร์ด) ชุดใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา เพื่อนำชื่อของประธานบอร์ดคนใหม่นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป หาก ครม.เห็นชอบแล้ว จะนำเสนอที่ประชุมบอร์ดชุดใหม่ให้พิจารณาอนุมัติตามแนวทางที่ ขสมก.นำเสนอทันที

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรถตู้อยากให้ ขสมก.ไปดำเนินการเรื่องเอกลักษณ์ระหว่างรถตู้ร่วมบริการ ขสมก. กับรถตู้ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางหรืออยู่ในใบอนุญาตให้เด่นชัด เพื่อให้ผู้โดยสารแยกได้ชัดเจนและมีความมั่นใจในการใช้บริการรถตู้ ซึ่งเรื่องนี้ ขสมก.เคยหารือกันมาเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการให้ได้ข้อสรุปต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ขสมก.จะหารือกับผู้ประกอบการรถตู้มากขึ้น ทั้งในเรื่องการออกหลักเกณฑ์ และการกำหนดเอกลักษณ์ของรถตู้ร่วมบริการ ขสมก. และรถตู้ไม่ได้อยู่ในเส้นทาง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เสถียรธรรมสถาน เปิดลงชื่อให้กำลังใจ "แม่ชีศันสนีย์" ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 

สธ.ระบุ พนง.เสิร์ฟอาหาร สัมผัสใกล้ชิดชายอเมริกันยัง "ไม่พบเชื้อโอมิครอน"

พบสายพันธุ์ "โอมิครอน" แล้วใน 54 ประเทศทั่วโลก

"ไครียะห์" ระบุจับกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะปกป้องผลประโยชน์นายทุน

กรมการปกครอง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน 

กลับขึ้นด้านบน