รถไฟขยายปิดทางวิ่ง "บางซื่อ-บางบำหรุ" ปรับเดินรถเส้นทางสายใต้

รถไฟขยายปิดทางวิ่ง "บางซื่อ-บางบำหรุ" ปรับเดินรถเส้นทางสายใต้

รถไฟขยายปิดทางวิ่ง "บางซื่อ-บางบำหรุ" ปรับเดินรถเส้นทางสายใต้

รูปข่าว : รถไฟขยายปิดทางวิ่ง "บางซื่อ-บางบำหรุ" ปรับเดินรถเส้นทางสายใต้

การรถไฟฯ ประกาศปิดเส้นทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราว ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานพระราม 6 และตรวจสอบด้านวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของขบวนรถและประชาชน พร้อมปรับแผนเดินรถในเส้นทางสายใต้ 16 ขบวน

วันนี้ (26 ม.ค.2565) นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า การรถไฟฯ ประกาศแจ้งปิดทางช่วงระหว่างสถานีบางซื่อ-บางบำหรุ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้กิจการร่วมค้าไอทีดี เออาร์ซี ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงของสะพานพระราม 6 เนื่องจากสะพานพระราม 6 เป็นสะพานที่ขบวนรถไฟในเส้นทางสายใต้ทุกขบวนทำขบวนผ่านเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับขบวนรถและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงมีมาตรการตรวจสอบโครงสร้างสะพานในด้านวิศวกรรมทั้งหมด โดยจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานของสะพานพระราม 6 ให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังมีการปรับปรุงสะพานฯ การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถในเส้นทางสายใต้เพื่อให้สอดคล้องกับการซ่อมบำรุงสะพานพระราม 6 โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง ปลายทาง จากสถานีกรุงเทพ เป็นสถานีบางบำหรุและธนบุรี เป็นการชั่วคราว จำนวน 16 ขบวน ดังนี้

เที่ยวไป

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261 กรุงเทพ - หัวหิน ปรับเปลี่ยนเป็น ธนบุรี - หัวหิน
- ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - สุไหงโกลก
- ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - ชุมทางหาดใหญ่
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355 กรุงเทพ - หนองปลาดุก ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – หนองปลาดุก (ให้บริการ 27 ม.ค.65)
- ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ - ตรัง ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - ตรัง
- ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ - นครศรีธรรมราช
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ปรับเปลี่ยนเป็น บางบำหรุ – สุราษฎร์ธานี

เที่ยวกลับ

- ขบวนรถชานเมืองที่ 356 หนองปลาดุก - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หนองปลาดุก - บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ
- ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุไหงโกลก - บางบำหรุ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 262 หัวหิน - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น หัวหิน – ธนบุรี
- ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น นครศรีธรรมราช – บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ตรัง - บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางหาดใหญ่ - บางบำหรุ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี – บางบำหรุ

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้ การรถไฟฯ จะดำเนินการขนส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพและสถานีสามเสน ไปยังสถานีบางบำหรุ โดยทางรถยนต์ และผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ สามารถใช้ตั๋วโดยสารรถไฟทางไกล เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อไปยังสถานีบางบำหรุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในด้านการรับ-ส่งสินค้าห่อวัตถุ สัมภาระ และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯ งดให้บริการที่สถานีกรุงเทพ สามเสน บางซื่อ และบางบำหรุ เป็นการชั่วคราว

ส่วนผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางสายใต้และมีความประสงค์ที่จะไม่เดินทาง สามารถติดต่อขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ทั้งนี้ อาจมีขบวนรถในเส้นทางสายใต้บางขบวนเกิดความล่าช้าบ้าง ซึ่งการรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยน "หมุดย้ำ" ปมสะพานพระราม 6 ทรุดคาดซ่อมเสร็จ 26 ม.ค.นี้ 

"สะพานพระราม 6" โครงเหล็กทรุดตัว-งดเดินรถไฟสายใต้ 3 ขบวน 

 

กลับขึ้นด้านบน