ลุ้น สภาฯโหวตรับร่างฯ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ลุ้น สภาฯโหวตรับร่างฯ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ลุ้น สภาฯโหวตรับร่างฯ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

รูปข่าว : ลุ้น สภาฯโหวตรับร่างฯ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

สมาคมคราฟต์เบียร์ หวังสภาฯรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เชื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่จำเป็นต้องให้ ครม.ศึกษาเพิ่มเติม

หลัง ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ซึ่งนำเสนอโดยนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ยังไม่สามารถลงมติในวาระแรกได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ต้องพิจารณาอีกครั้งในวันพุธที่ 9 ก.พ.2565

ประภาวี เหมทัศน์ ตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์ กล่าวว่า เชื่อ ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่าง กฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนในการพิจารณาของสภาในครั้งที่ 2 ในวันพุธนี้คาดว่าจะผ่านในวาระแรก เนื่องจากมีการศึกษามานานแล้ว รวมถึงผ่านการให้ความเห็นจากกฤษฎีกาแล้ว ดังนั้นการให้ ครม.นำไปศึกษาต่ออีก 60 วัน จึงไม่จำเป็นนั้นไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้ว 

ดังนั้นในการพิจารณาครั้งต่อไป หวังว่า ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้จะลงมติรับหลักการในวาระแรก หรือ หากไม่รับก็ขอมีความชัดเจนว่าจะรับหรือไม่ และขอให้ประชาชนในพื้นที่จับตาดูการทำงานของ ส.ส.ในพื้นที่เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

ต่อจากนี้ไปหากร่างฉบับดังกล่าวภายในวาระแรกก็ยังมีวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 กว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน หากนับตั้งแต่การนำเสนอเป็นเวลากว่า 600 กว่าวัน แต่หากมีการดึงเวลาไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายปีก็จะเป็นการเสียประโยชน์ แต่ในมุมกลับกันหากมีการยุบสภานำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ก็หวังว่า พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว ก็จะทำให้การขับเคลื่อนกฎหมายในสภาฯรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

"ขออย่าให้ ส.ส.เล่นเกมการเมือง เพราะกฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์กับประชาชน รวมถึงยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รอการพิจารณา"

ตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์ ยังกล่าวว่า หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ในส่วนของการผลิตที่เคยเป็นปัญหาก็จะเปิดช่องให้รายย่อยสามารถผลิตได้ง่ายขึ้น แต่ยังมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องมีการปรับแก้ไขอีกเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาจากสภาฯ 

ประภาวี ยังกล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้ หากกฎหมายไม่ผ่านการพิจารณาของสภาฯ ก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศค่อนข้างมีปัญหาขาดแคลนเบียร์ รวมถึงการนำเข้าเบียร์ไทยที่ผลิตจากต่างประเทศก็มีปัญหาเช่นกัน แต่หากกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ ผู้ผลิตก็จะสามารถผลิตเบียร์ในประเทศได้จากวัตถุดิบในประเทศก็จะบรรเทาปัญหาดังกล่าวไปได้อย่างมาก

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน