"กากัน มาลิค" อุปสมบทแล้ว ได้รับฉายา "อโสโก ภิกขุ"

"กากัน มาลิค" อุปสมบทแล้ว ได้รับฉายา "อโสโก ภิกขุ"

"กากัน มาลิค" อุปสมบทแล้ว ได้รับฉายา "อโสโก ภิกขุ"

รูปข่าว : "กากัน มาลิค" อุปสมบทแล้ว ได้รับฉายา "อโสโก ภิกขุ"

"กากัน มาลิค" เข้าพิธีอุปสมบทด้วยความเรียบง่าย ได้รับฉายาธรรมว่า "อโสโก ภิกขุ" หมายถึง ผู้ไร้ซึ่งจากความโศก และจะจำพรรษาที่วัดธาตุทอง เป็นเวลา 15 วัน และจะเดินทางกลับประเทศเพื่อนำหลักธรรมคำสอนที่ได้จากการปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับชาวอินเดีย

วันนี้ (10 ก.พ.2565) กากัน มาลิค พระเอกหนุ่มชาวอินเดีย ที่เคยรับบทบาทการแสดงเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพยนตร์ เรื่องศรีสิทธัตถะ โคตรมะ เข้าพิธีอุปสมบทด้วยความเรียบง่าย ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยได้รับฉายาธรรมว่า “อโสโก ภิกขุ” หมายถึง ผู้ไร้ซึ่งจากความโศก และจะจำพรรษาที่วัดธาตุทอง เป็นเวลา 15 วัน หลังจากนั้น เขาจะเดินทางกลับประเทศเพื่อนำหลักธรรมคำสอนที่ได้จากการปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับชาวอินเดีย

 

ขณะที่วันนี้ได้มีเพื่อนดารานักแสดงในวงการบันเทิงของประเทศไทยอย่าง เจิน เจิน บุญสูงเนิน เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมทำบุญพร้อมเปิดเผยว่า กากัน เป็นที่นักแสดงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวอินเดีย เคยร่วมงานและทำบุญด้วยกันหลายครั้ง และจากคติธรรม ไม่ยึดมั่น ถือมั่น และเจริญศรัทธาครูบาอาจารย์วัดธาตุทอง ทำให้เขาตัดสินใจบวช

 

ขณะที่ กากัน เปิดเผยว่า ไม่ต้องการให้คนอินเดียเปลี่ยนศาสนา มานับถือศาสนาพุทธ แต่เพียงต้องการให้ศาสนาพุทธไม่สูญหายในประเทศอินเดีย จึงอยากมาศึกษาเรียนรู้ข้อปฏิบัติพระสงฆ์ ในประเทศที่เป็นศูนย์กลางศาสนาอย่างประเทศไทยอย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้ กากัน เดินทางมาประเทศไทย ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อวัตรปฏิบัติของนักบวช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน หลังจากได้รับบทบาทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในรสพระธรรม และได้ศึกษาคำสอนของศาสนาพุทธจนตัดสินใจเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูเป็นศาสนาพุทธเพื่อบวช

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


“กากัน มาลิค” พระเอกหนังพระพุทธเจ้า เตรียมบวชวัดธาตุทอง 10 ก.พ.นี้ 

กลับขึ้นด้านบน