ตามคาด "พล.อ.วิชญ์" นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย "ธรรมนัส" เลขาฯพรรค

ตามคาด "พล.อ.วิชญ์" นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย "ธรรมนัส" เลขาฯพรรค

ตามคาด "พล.อ.วิชญ์" นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย "ธรรมนัส" เลขาฯพรรค

รูปข่าว : ตามคาด "พล.อ.วิชญ์" นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย "ธรรมนัส" เลขาฯพรรค

ตามคาด "พล.อ.วิชญ์" นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเลือก กก.บห. รวม 22 คน พร้อม 16 กรรมการสรรหาผู้สมัคร

วันนี้ (18 มี.ค.2565) ที่ประชุมพรรคเศรษฐกิจไทยมีมติเลือก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรคตามคาด และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค ส่วน น.ส.ธนพร ศรีวิราช เป็นเหรัญญิกพรรค นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค พร้อมเลือกกรรมการบริหารอื่นอีก 18 คน รวม 22 คน ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกจำนวน 16 คน

กรรมการบริหารอื่นประกอบด้วย นายไผ่ ลิกค์, นายสมศักดิ์ คุณเงิน , นายจิรเดช ศรีวิราช,นายพรชัย อินทร์สุข, นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ,นายยุทธนา โพธสุธน, พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์, นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข,
นายปัญญา จีนาคำ , นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ, นายอัครแสนคีรี โล่วีระ, นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล,นายไพร พัฒโน,นายสุชาติ อุทัยวัฒน์,นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ, นายธนสาร ธรรมสอน ,นายปัญญา พุกราชวงศ์ และนายนพดล สงวนพันธ์ุ

หลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.วิชญ์ ประกาศสัญญาว่า จะนำพาพรรคเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางที่ถูกต้อง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นธรรม และไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่พรรคต้องการ ขอให้ทุกคนรวมใจรวมพลังไปสู่ความสำเร็จ เป็นพรรคที่เป็นสถาบันทางการเมืองเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยตลอดไป

ทั้งนี้สมาชิกพรรคที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการแจกเสื้อยืด สกรีนชื่อพรรคเศรษฐกิจไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน” โดยโลโก้เป็นลูกศรสามเส้นชี้ขึ้นเป็นสีธงชาติ ซึ่งก่อนเริ่มประชุมได้เปิดวิดิทัศน์ที่มาของพรรคร่วมถึงวิสัยทัศน์ “สร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่งคั่ง สร้างชีวิตคนไทยให้มั่นคง ก้าวสู่แนวหน้าทางเศรษฐกิจในเวทีโลก”

ส่วนความหมายตราสัญลักษณ์พรรคเศรษฐกิจไทยลูกศรสีธงชาติทะยานขึ้น หมายถึงพรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมจะนำพาพัฒนาประเทศไทยพุ่งทะยานสู่ความเจริญรุ่งเรือง แถบเงาสีเทาหมายถึงปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาปากท้องของประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่บอบช้ำมานานจะต้องได้รับการแก้ปัญหาและนำพาประชาชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ทั้งแผ่นดิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

"พล.อ.วิชญ์" พร้อมนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย

 

กลับขึ้นด้านบน