เครือข่ายเด็ก-สตรี ยื่นเรียกร้องนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

เครือข่ายเด็ก-สตรี ยื่นเรียกร้องนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

เครือข่ายเด็ก-สตรี ยื่นเรียกร้องนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

รูปข่าว : เครือข่ายเด็ก-สตรี ยื่นเรียกร้องนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

เครือข่ายเด็ก สตรี แรงงาน ยื่นเรียกร้องให้วิปฝ่ายค้าน สนับสนุนข้อเสนอเพิ่มงบอุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้า ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566

วันนี้ (24 พ.ค.2565) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า 340 องค์กร ยื่นหนังสือถึงประธานวิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง เพื่อขอให้ช่วยเสนอสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2566


นางสุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานฯ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ เคยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็นแบบถ้วนหน้า ไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์คนจน

ที่ผ่านมา งบประมาณปี 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งวงเงินอุดหนุนเด็กเล็กประมาณ 14,000 ล้านบาท และในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2566 ตั้งวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท


ทั้งที่มีการยื่นข้อเรียกร้องมาเป็นลำดับ ว่าเพียงรัฐบาลเพิ่มวงเงินอีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ก็จะสามารถจัดเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท ได้ถ้วนหน้า 4 ล้าน 200,000 คน จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านสนับสนุน และพิจารณาข้อเสนอนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต และอนาคตของเด็กเล็กทุกคนในประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน