"วราวุธ” สั่งป่าไม้ฟันนายทุนรุกป่า จ.สุพรรณบุรี สร้างรีสอร์ต

"วราวุธ” สั่งป่าไม้ฟันนายทุนรุกป่า จ.สุพรรณบุรี สร้างรีสอร์ต

"วราวุธ” สั่งป่าไม้ฟันนายทุนรุกป่า จ.สุพรรณบุรี สร้างรีสอร์ต

รูปข่าว : "วราวุธ” สั่งป่าไม้ฟันนายทุนรุกป่า จ.สุพรรณบุรี สร้างรีสอร์ต

"วราวุธ” สั่งกรมป่าไม้ดำเนินคดีเอาผิด นายทุนรุกป่าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ขุดดินไปถามริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน เตรียมผุดรีสอร์ต ตรวจสอบพบผู้กระทำความผิด 3 ราย เนื้อที่เกือบ 20 ไร่

วันนี้ (22 มิ.ย.2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรณีมีนายทุนลักลอบขุดดินจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไปถมในบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้างรีสอร์ต และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน

จึงสั่งการไปยัง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้รีบดำเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วน และกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย

 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ทีมพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่จากสจป.ที่ 10 ราชบุรี ผอ. ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปทส. กอ.รมน. สุพรรณบุรี และอำเภอด่านช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่

จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู ท้องที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รายละเอียดดังนี้

 

จุดที่ 1 ตรวจพบบริเวณแปลงสำรวจ คทช. น.ส.จันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) พบว่า มีการถมที่ขยายเข้าไปในเขตที่กรมชลประทาน ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน 3 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

จุดที่ 2 ตรวจพบบริเวณแปลงสำรวจ คทช. น.ส.วิจิตรา สำลีลำ เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) พบว่า มีการถมดินยื่นเข้าไปในพื้นในเขตกรมชลประทาน ขอใช้ประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

จุดที่ 3 ตรวจพบบริเวณแปลงสำรวจ คทช. น.ส.วิมลรัตน์ ด้วงทอง เนื้อที่ 0 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา (ยังไม่ได้รับอนุญาต) พื้นที่เป็นเนินเขาตรวจพบมีการขุดดินลูกรัง

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ทวิ ฐานบุกรุกแผ้วถางหรือกระทำด้วยประการใดฯ อันเป็นการทำลายป่า ยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 และมาตรา 31 ฐานบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองทำประโยชน์ หรือกระทำประการใดฯ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ.ด่านช้าง ดังนี้ จุดที่ 1 (ราย น.ส.จันทร์เพ็ญ พงษ์สุพรรณ) ปจว.ข้อ 2 คดีที่ 52/65 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 14.00 น. จุดที่ 2 (ราย น.ส.วิจิตรา สำลีลำ) ปจว.ข้อ 3 คดีที่ 53/65 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 18.00 น. จุดที่ 3 (ราย นส.วิมลรัตน์ ด้วงทอง) ปจว.ข้อ 4 คดีที่ 54/65 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2565 เวลา 19.00 น. เบื้องต้น กรมป่าไม้จะถอดถอนรายชื่อทั้ง 3 ราย ออกจากบัญชีสำรวจการถือครองโครงการ คทช. ต่อไป

กลับขึ้นด้านบน