สภา กทม.เรียกร้องผู้มีอำนาจเดินหน้า "เลือกตั้ง ส.ข."

สภา กทม.เรียกร้องผู้มีอำนาจเดินหน้า "เลือกตั้ง ส.ข."

สภา กทม.เรียกร้องผู้มีอำนาจเดินหน้า "เลือกตั้ง ส.ข."

รูปข่าว : สภา กทม.เรียกร้องผู้มีอำนาจเดินหน้า "เลือกตั้ง ส.ข."

ที่ประชุมสภา กทม. เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ย้ำเป็นการกระจายอำนาจ เชื่อมท้องถิ่น เข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด พร้อมมองตำแหน่ง "กรรมการประชาคมเขต" ไม่มีอำนาจตรวจสอบถ่วงดุล ขาดการยึดโยงประชาชน

วันนี้ (6 ก.ค.2565) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) พิจารณาญัตติของนายนภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้ กทม.เร่งรัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) และญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้ กทม.ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต โดยที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณา 2 ญัตติไปพร้อมกัน เนื่องจากมีเนื้อหารายละเอียดเหมือนกัน

 

นายนภาพล กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ช่วงเลือกตั้งได้ยินคำถามจากชาวบ้านมาตลอดว่า ส.ข. หายไปไหน เพราะเขามีความผูกพันระหว่างพื้นที่และ ส.ข. ที่ใกล้ชิดกันมาก อีกด้านหนึ่งยังเป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนเลือกตัวแทนมาทำงานรับใช้ ตรวจสอบ ถือเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญ แต่คนออกกฎอาจคิดว่า ส.ก. เป็นหัวคะแนนใหญ่จึงไม่อยากให้เลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่จะตั้ง “กรรมการประชาคมเขต” ขึ้นมาแทน ส.ข.นั้น หากดูที่มาของกรรมการประชาคมเขตเป็นการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการเขต ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่ และมีอำนาจแค่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แต่ไม่มีอำนาจตรวจสอบ ต่างจาก ส.ข. ที่มาจากการเลือกตั้งที่ตรวจสอบการทำงานของผู้อำนวยการเขตได้ ถือเป็นการเปิดให้ตรวจสอบถ่วงดุลสำนักงานเขตได้

อยากฝากไปถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เสนอ รมว.มหาดไทย ให้นำเรื่องเข้า ครม. ยกเลิกมาตรา 24 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เปิดให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.

 

ด้านนายสุทธิชัย ระบุว่า แม้จะไม่ได้มีการระบุให้ยกเลิก ส.ข. แต่การระบุว่าให้รอจนกว่าจะมีการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยก่อน ทำให้ไม่มีการเลือกตั้ง อีกทั้งตอนนี้ไม่ทราบว่ามีแผนหรือยัง จึงอยากเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจ เพราะเรื่องนี้ขั้นตอนไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. ฝ่ายเดียว แต่ยังอยู่ที่ ครม.

อยากให้มองถึงความสำคัญ ให้โอกาสประชาชนได้เลือกตั้งตัวแทนของเขาระดับพื้นที่ที่เขาพึ่งพาได้

แต่คนออกกฎหมายกลับมาตัดทิ้งไม่ให้เลือก ส.ข. ตัดผู้ช่วย ส.ก.ทิ้งทุกอย่างทำให้ตัวแทนประชาชนอ่อนเปลี้ย เพลียแรง เหลือเลือกตั้ง ส.ก. คนเดียว ทั้งที่เป็นพื้นที่ใหญ่ ไม่มี ส.ข. งบฯ เขตก็ได้น้อย

"ส.ข.มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาเขต ร่วมกับผู้อำนวยการเขต ให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด แต่เรากลับไม่มี ส.ข.ในตอนนี้" สุทธิชัย ระบุ

 

สำหรับบรรยากาศในที่ประชุม ส.ก. ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับญัตตินี้ โดยต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้กับประชาชนได้เลือกตัวแทนมาทำงานในพื้นที่ ทำให้การแก้ปัญหาตรงจุด ตอบโจทย์พื้นที่อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ขอน้อมรับความเห็นไปดำเนินการต่อ

 

อ่านข่าวอื่นๆ

กางร่างงบฯ กทม.ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท

"ชัชชาติ" ย้ำทำงานระดับท้องถิ่น ขออย่าเปรียบเทียบกับนายกฯ

 

กลับขึ้นด้านบน