แบ่งงานรองนายกฯ ครม.ประยุทธ์ 3 "สมคิด" คุม 7 กระทรวงชูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แบ่งงานรองนายกฯ ครม.ประยุทธ์ 3 "สมคิด" คุม 7 กระทรวงชูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แบ่งงานรองนายกฯ ครม.ประยุทธ์ 3 "สมคิด" คุม 7 กระทรวงชูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

รูปข่าว : แบ่งงานรองนายกฯ ครม.ประยุทธ์ 3 "สมคิด" คุม 7 กระทรวงชูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แบ่งงานรองนายกฯ ครม.ประยุทธ์ 3 ประชุม ครม.ประยุทธ์ 3 นัดแรก นายกฯ แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน อย่างเป็นทางการแล้ว โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับผิดชอบกำกับดูแลงานถึง 7 กระทรวงสำคัญ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วานนี้ (25 ส.ค.2558) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.ประยุทะ 3 นัดแรก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลถึง 7 กระทรวงสำคัญ ทั้ง กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ดูแลกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ดูและกระทรวงพลังงาน กระทรวงไอซีที และกระทรวงศึกษาธิการ

พล ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนรองนายกรัฐมนตรีเดิม 2 คน ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม ยังคงกำกับดูแลหน่วยงานเดิม คือด้านความมั่นคง และด้านกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน