สพฐ.เสนอ 4 รูปแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียน

สพฐ.เสนอ 4 รูปแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียน

สพฐ.เสนอ 4 รูปแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียน

รูปข่าว : สพฐ.เสนอ 4 รูปแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียน

สพฐ.เสนอ 4 รูปแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมสรุปรูปแบบจัดกิจกรรม ตามนโยบายลดเวลาเรียนให้เสร็จภายในวันที่ 9 ก.ย.นี้ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ยืนยันออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

วันนี้ (2 ก.ย.2558) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงรูปแบบกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนว่าจะกำหนดให้ช่วงเช้า เน้นการเรียนวิชาหลักซึ่งประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

ส่วนช่วงบ่ายแบ่งกิจกรรมไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ ภาคปฏิบัติของวิชาสุขศึกษา พลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพ มาเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เปิดวิชาเสรีหรือจัดตั้งชมรมต่างๆ ตามความเหมาะสมจัดสอนอาชีพเพื่อให้เด็กเรียนรู้อาชีพและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองรวมถึงการเสริมทักษะชีวิตและการสอนเสริม เช่น สอนการบ้านเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นและไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง

เลขาธิการกพฐ.ยืนยันว่า นักเรียนจะต้องเข้าเรียนและกลับบ้านในเวลาเดิมแม้จะเลิกเรียนเร็วขึ้นเป็น 14.00 น. โดยเตรียมเสนอข้อสรุปต่อรัฐมนตรีภายในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ก่อนนำไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 ใน 25 เขตการศึกษา 3,500 โรงเรียน ในช่วงเดือนพ.ย.2558


กลับขึ้นด้านบน