ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก.เกษตรฯ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันไม่งดส่งน้ำลุ่มน้ำพระยาและแม่กลอง แต่ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังในลุ่มน้ำพระยา เนื่องจากเสี่ยงผลผลิตข้าวเสียหาย 5 ล้านไร่

วันนี้ (23 ก.ย.2558) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จากปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาที่ยังมีปริมาณน้อย ประมาณ 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตรยังไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชใช้น้ำมาก ซึ่งได้สั่งการให้กรมฝนหลวงเร่งทำฝนเพื่อเติมน้ำในเขื่อนทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และจากฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัย 6,000 ล้านลูกบาศ์เมตร แต่ยังไม่มีการประกาศงดส่งน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง
 
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ เพราะเสี่ยงผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 5 ล้านไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ 
 
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง 8 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวานนี้ เช่น การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย, ชะลอหรือขยายเวลาจ่ายหนี้ ธ.ก.ส., การจ้างงานฤดูแล้ง, การเสนอโครงการตามความต้องการชุมชน, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ, การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน, การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในทรัพย์สิน และการสนับสนุนอื่นๆ 
 
สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีพื้นที่ปลูกข้าวรวมกัน 27.6 ล้านไร่ ผลผลิต 18 ล้านตัน ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองมีพื้นที่ปลูกข้าว 3.82 ล้านไร่ ผลผลิต 1.43 ล้านตัน


กลับขึ้นด้านบน