ชาวเชียงของค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรม-เขตเศรษฐกิจ

ชาวเชียงของค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรม-เขตเศรษฐกิจ

ชาวเชียงของค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรม-เขตเศรษฐกิจ

รูปข่าว : ชาวเชียงของค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรม-เขตเศรษฐกิจ

ชาวเชียงของค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรม-เขตเศรษฐกิจ  หลังจากแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด เลือกให้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำลังพิจารณาใช้พื้นที่ป่าชุ่มน้ำสาธารณประโยชน์ 3,000 ไร่ รองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็มีกระแสคัดค้านจากชาวบ้าน และนักอนุรักษ์ ระบุว่าจะเป็นการทำลายระบบนิเวศทำให้เกิดน้ำท่วมและภัยแล้งรวมทั้งอาจเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนด้วย

วันนี้ (29 ก.ย.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำกว่า 3,000 ไร่ ในต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย ท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชนและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากป่าชุ่มน้ำแห่งนี้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ของชาวบ้านมานานหลายสิบปี

ตามแผนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ต.บุญเรือง แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ 1.สงวนให้เป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชน 700 ไร่ 2.เป็นพื้นที่เช่าใช้ของนิคมอุตสาหกรรม 1,800 ไร่ ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหน และ 3.ใช้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงของ อีก 1,200 ไร่ โดยในจำนวนนี้ 500 ไร่ จะใช้เป็นพื้นที่พัฒนาด้านการประมง โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ร่วมดำเนินการ ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตจากภาคประชาสังคมที่ยื่นเรื่องให้ทางจังหวัดทบทวน เพราะเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน

รศ.วีรพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้รับการประสานงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตร โดยระยะแรกได้มี บริษัท CPF สนใจร่วมลงทุนในการศึกษาและพัฒนาด้านการประมง แต่คณะกรรมมหาวิทยาลัย มีมติไม่เห็นชอบและยกเลิกโครงการนี้ไปแล้ว

ขณะที่ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นเพื่อศึกษา ตรวจสอบ และกำกับดูแลแผนการจัดการ ก่อนจะมีการพิจารณาความเห็นชอบในโครงการและแผนการศึกษา ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ บนพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับจังหวัดต่อไป
 


กลับขึ้นด้านบน