ภาคประชาสังคมร้องรัฐบาลยกเลิกระงับโครงการ สสส.ชี้กระทบคนทำงาน-สิทธิประโยชน์ประชาชน

ภาคประชาสังคมร้องรัฐบาลยกเลิกระงับโครงการ สสส.ชี้กระทบคนทำงาน-สิทธิประโยชน์ประชาชน

ภาคประชาสังคมร้องรัฐบาลยกเลิกระงับโครงการ สสส.ชี้กระทบคนทำงาน-สิทธิประโยชน์ประชาชน

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมร้องรัฐบาลยกเลิกระงับโครงการ สสส.ชี้กระทบคนทำงาน-สิทธิประโยชน์ประชาชน

เครือข่ายภาคประชาสังคมเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกคำสั่งระงับโครงการที่รับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพราะกระทบต่อการทำงานของภาคประชาสังคม พร้อมขอให้ทบทวนการเก็บภาษีจากองค์กรที่รับทุนจาก สสส.ย้อนหลัง 5 ปี

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายสลัมสี่ภาคและเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง กทม.ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นว่าการระงับโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.ทำให้ภาคประชาสังคมหมดกำลังในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เดินหน้าต่อไปได้ พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือบอร์ด สสส.เรียกร้องให้ยกเลิกการระงับโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินเกือบ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคนทำงานกว่า 10,000 คนและส่งผลทำให้ประชาชนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปีจากมูลนิธิและองค์กรต่างๆที่รับทุนจาก สสส.รวมกว่า 800 ล้านบาท เพราะที่ผ่านมาส่วนของรายได้องค์กรและคนทำงานได้มีการจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว

 

ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมจะติดตามการประชุมสรรหาคณะกรรมการ สสส.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากกลุ่มที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์และคาดหวังว่าจะนำข้อเรียกร้องการยกเลิกการระงับโครงการเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมวันที่ 15 ม.ค.2558

กลับขึ้นด้านบน