ร่วมรากเดียวกัน : งานรวมญาติชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ จ.เพชรบุรี

ร่วมรากเดียวกัน : งานรวมญาติชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ จ.เพชรบุรี

ร่วมรากเดียวกัน : งานรวมญาติชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ จ.เพชรบุรี

รูปข่าว : ร่วมรากเดียวกัน : งานรวมญาติชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ จ.เพชรบุรี

ร่วมรากเดียวกัน : งานรวมญาติชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ จ.เพชรบุรี เป็นที่รู้กันดีในกลุ่มคนไทยทรงดำว่าทุกๆ เดือนห้าหน้าแล้งจะมีกิจกรรมเยี่ยมเยือนสานสัมพันธ์งานใหญ่ที่บ้านหนองปรง จ.เพชรบุรี เมืองแม่ของไทยทรงดำในไทย ทำให้เครือญาติชาติพันธุ์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นพื้นที่สืบต่อวัฒนธรรม

แม้ได้แสดงผ่านงานวัฒนธรรมใน จ.เพชรบุรี มานับไม่ถ้วน แต่การฟ้อนเก็บเล็บแมวผลไม้ป่าสุกในเดือนอ้าย สื่อวิถีครัวไทยทรงดำในอดีตผ่านเวทีสืบสานวัฒนธรรมประจำปีที่ลานวัดหนองปรงคราวนี้ ยังเป็นความภูมิใจของเยาวชนกลุ่มรักษ์หนองปรงในฐานะเจ้าบ้าน ที่ได้ต้อนรับเครือญาติชาติพันธุ์จากหลายจังหวัด  แต่ละปีมีชาวไทยทรงดำมาร่วมงานไม่น้อยกว่าพันคนตามธรรมเนียมการเย้าเยือนกันด้วยงานฟ้อนรำรื่นเริงไถ่ถามทุกข์สุข เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติกันมาในทุกหน้าแล้งเมื่อว่างเว้นจากงานไร่นา  

ไม่น้อยกว่า 236 ปี ที่ชาวไทยทรงดำจากเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามอพยพเคลื่อนย้ายมาตั้งรกรากแห่งแรกที่เขาย้อย จ.เพชรบุรี ก่อนกระจายอาศัยใน 40 จังหวัด ส่วนใหญ่หวังกลับมาเยือนถิ่นฐานเดิมเมื่อมีโอกาสด้วยความผูกพันที่มีต่อบรรพบุรุษ ที่นี่ยังถือเป็นต้นแบบของชุมชนไทยทรงดำที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมต่อเนื่องมา 37 ปีแล้ว และเข้มแข็งด้านการรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม

นอกจากรวมญาติชาติพันธุ์ไทยทรงดำ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประจำปียังเป็นพื้นที่เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาที่รักษาไว้ในชุมชน เช่น บทเพลงภาษาถิ่น การละเล่น การแต่งกาย ประเพณี ซึ่งที่ผ่านมาในชุมชนไทยทรงดำบ้านหนองปรงได้ถ่ายทอดสู่เยาวชนโดยปราชญ์ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เห็นคุณค่าของเอกลักษณ์วัฒนธรรม


กลับขึ้นด้านบน