กยท.เตรียมใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทรับซื้อยางพารา 100,000 ตัน

กยท.เตรียมใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทรับซื้อยางพารา 100,000 ตัน

กยท.เตรียมใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทรับซื้อยางพารา 100,000 ตัน

รูปข่าว : กยท.เตรียมใช้งบประมาณ 500 ล้านบาทรับซื้อยางพารา 100,000 ตัน

การยางแห่งประเทศไทยเตรียมใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ซื้อยางพารา 100,000 ตันในเบื้องต้น แต่งบประมาณส่วนที่เหลือจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 26 ม.ค.นี้ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุน

วันนี้ (22 ม.ค.2559) นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงแนวทางในการรับซื้อยาง 100,000 ตัน จากชาวสวนยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐว่า กยท.เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่รับซื้อ ภายใต้งบประมาณ 5,749 ล้านบาท เบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท จากทุนประเดิมของ กยท. ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว ส่วนเงินที่เหลือจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 26 ม.ค.นี้ เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุน

สำหรับการรับซื้อราคารับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 สูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางดิบ 42 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 41 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวสวนยางที่เปิดกรีดแล้ว ประมาณ 1 ล้านราย และมีระยะเวลาในการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2559

ส่วนเงื่อนไขในการรับซื้อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับ กยท. และไม่รวมเกษตรกรที่เป็นคนกรีดยาง และในแต่ละรายจะจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 10 กิโลกรัม และไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อราย ทาง กยท.จะจัดจุดสถานที่รับซื้อยาง 834 จุด กระจายไปยังพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ

สำหรับการป้องกันการทุจริตกลุ่มเกษตรกรที่ไปขายยางพาราจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรขึ้นทะเบียน กยท. และทาง กยท.จะตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีโควต้าในการจายยางพาราจำนวนเท่าใด หากครบจำนวนการรับซื้อระบบจะทำการตัดโควต้าโดยอัตโนมัติ และได้เชิญ ป.ป.ช.และ สตง.ไปร่วมสังเกตการณ์การรับซื้อในครั้งนี้ เพื่อให้งบประมาณเหล่านี้ไปถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง

กลับขึ้นด้านบน