ขบวนธรรมยาตราเรียนรู้สร้างฝายธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขบวนธรรมยาตราเรียนรู้สร้างฝายธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขบวนธรรมยาตราเรียนรู้สร้างฝายธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปข่าว : ขบวนธรรมยาตราเรียนรู้สร้างฝายธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันนี้ (26 ม.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินธรรมยาตราวันที่ 7 ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนพักค้าง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีฝนตกเกือบตลอดทั้งวัน โดยวันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การทำฝายจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ร่วมเดินทางในขบวนเดินธรรมยาตรา เริ่มต้นออกเดินทางช้ากว่าทุกวัน เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องและมีฝนโปรยปรายเกือบตลอดทั้งวัน โดยมีการปรับแผนพักค้างจากเดิมที่ อ.แม่แตง เป็นการพักที่วัดสว่างอารมณ์ บ้านสบอ้อ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ลดระยะทางลงเหลือ 12 กม. จากเดิม 17 กม.

ขณะที่เส้นทางการเดินผ่านในครั้งนี้ ผู้ร่วมเดินธรรมยาตราได้เรียนรู้เรื่องการทำฝายจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาที่เกิดจากการนำไม้ไผ่มาวางเป็นหลัก ละใช้หินตอกเพื่อยกรระดับน้ำให้สูงขึ้นตามธรรมชาติ

นายนิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิงตอนบน กล่าวว่า ฝายแบบดั้งเดิมนั้นคำนึงถึงสิ่งมีชีวิต ขณะที่ฝายในปัจจุบันหลายแห่งกลับคำนึงถึงการตอบสนองมนุษย์ มากกว่าการสนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ ขณะที่หลายหมู่บ้านมีการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อรับมือภัยแล้ง สอดคล้องกับวิธีการทำประปาหมู่บ้านจากน้ำบาดาลของ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ดำเนินการมานานกว่า 10 ปี จากการสำรวจครั้งนี้พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้น้ำจากเดิม โดยเพิ่มการผันน้ำจากแม่น้ำปิงด้วย เนื่องจากการใช้น้ำจากบาดาลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงต่อการอุปโภค

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน