กลุ่มอุตฯยางเตรียมหารือจัดโปรโมชั่นยางรถยนต์ราคาพิเศษ คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์นี้

กลุ่มอุตฯยางเตรียมหารือจัดโปรโมชั่นยางรถยนต์ราคาพิเศษ คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์นี้

กลุ่มอุตฯยางเตรียมหารือจัดโปรโมชั่นยางรถยนต์ราคาพิเศษ คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์นี้

รูปข่าว : กลุ่มอุตฯยางเตรียมหารือจัดโปรโมชั่นยางรถยนต์ราคาพิเศษ คาดได้ข้อสรุปสัปดาห์นี้

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าประมาณ 1-2 วันจะได้รับคำตอบจากผู้ประกอบการยางรถยนต์ ว่าจะให้ความร่วมมือสร้างความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันครั้งแรก หลังจากได้หารือผู้ประกอบการสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันนี้ (1 ก.พ.2559) นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าประมาณ 1-2 วันจะได้รับคำตอบจากผู้ประกอบการยางรถยนต์ ว่าจะให้ความร่วมมือสร้างความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันครั้งแรก หลังจากได้หารือผู้ประกอบการสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีแนวทาง จัดรายการลดราคาล้อยางรถยนต์เฉพาะยางล้อที่ผลิตในประเทศไทย ทั้ง รถเก๋ง รถบรรทุกขนาดเล็ก และล้อรถยนต์สำหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยางพาราในประเทศ ช่วยเหลือชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ

สำหรับรูปแบบความร่วมมือ นายชโย ตรังอดิศัยกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ยอมรับว่า ยังมีความเป็นห่วงและอาจไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้าให้ลูกค้าไปเปลี่ยนยางราคาพิเศษที่จุดใดจุดหนึ่งได้ เพราะการเปลี่ยนยางต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ และแต่ละคันต้องใช้เวลานาน จึงเป็นไปได้หากใช้วิธีแจกคูปองส่วนลด เพื่อลูกค้าสามารถกระจายไปใช้บริการเปลี่ยนยางได้ที่ศูนย์บริการ แต่รัฐบาลจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายยางรถยนต์หรือศูนย์บริการด้วย

 

สำหรับกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า ราคายางรถยนต์ ไม่ได้ลดราคาตามราคายางพารานั้น ผู้ผลิตชี้แจงว่าช่วงที่ผ่านมา ผู้ผลิตทุกรายได้ลดราคาจำหน่ายลงทุกๆ ไตรมาส แต่อาจไม่ได้ลดในสัดส่วนเดียวกับราคายางพารา เพราะยางพาราเป็นส่วนผสมในยางรถยนต์ไม่ถึงร้อยละ 50

ขณะที่ ตลาดยางรถยนต์ในไทยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เพราะมีทั้งบริษัทไทยที่ผลิตได้ในประเทศ บริษัทข้ามชาติ และมีการนำเข้ายางรถยนต์จากต่างประเทศด้วย เกิดการแข่งขันรุนแรงและใช้กลยุทธ์ราคา แต่ปัจจุบันลูกค้ามักเลือกเข้ารับบริการจากศูนย์บริการมาตรฐานซึ่งมีต้นทุนสูง และผนวกค่าบริการเข้าไปในราคาจำหน่ายยางเรียบร้อยแล้ว ราคาปลายทางจึงอาจไม่ได้ลดลงมากนัก ลูกค้าจึงไม่รู้สึกว่าราคายางรถยนต์ปรับลดลง

กลับขึ้นด้านบน