แนะสื่อนำเสนอข่าวเด็ก-เยาวชนอย่างระวัง

แนะสื่อนำเสนอข่าวเด็ก-เยาวชนอย่างระวัง

แนะสื่อนำเสนอข่าวเด็ก-เยาวชนอย่างระวัง

รูปข่าว : แนะสื่อนำเสนอข่าวเด็ก-เยาวชนอย่างระวัง

แนะสื่อนำเสนอข่าวเด็ก-เยาวชนอย่างระวัง

อดีตนายกรัฐมนตรีแนะให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังการทำหน้าที่เสนอข่าวเด็กและเยาวชนของสื่อมวลชน ขณะที่เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กเห็นว่า เด็กควรมีบทบาทในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว
นายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก กล่าวถึงการทำหน้าที่เสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของสื่อในปัจจุบันว่า สื่อควรระวังในการนำเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะกับผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กในการรับข้อมูลข่าวสาร

ขณะที่นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นว่า สื่อควรทำหน้าที่การเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา และควรมีมาตรการเฝ้าระวังและการควบคุมการนำเสนอข่าวเด็กและเยาวชน

การมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปี 2553 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่าปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ 15 เรื่อง จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ, สื่อวิทยุกระจายเสียง 8 เรื่อง จากสถานีวิทยุกระจายเสียง 5 แห่ง, หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 16 เรื่อง จาก 9 สถาบัน, หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน 9 โรงเรียน และวิทยุโทรทัศน์ 18 เรื่อง จากสถานีโทรทัศน์ 11 แห่ง โดยในประเภทนี้ทีวีไทยได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ เรื่องการเฝ้าระวังดินถล่ม จากรายการวาระประเทศไทย ที่ออกอากาศในข่าวภาคค่ำ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน