นายกฯชี้ต้องทำความเข้าใจและปรับค่านิยมเรื่องเพศ แก้ปัญหาทำแท้งเถื่อน

นายกฯชี้ต้องทำความเข้าใจและปรับค่านิยมเรื่องเพศ แก้ปัญหาทำแท้งเถื่อน

นายกฯชี้ต้องทำความเข้าใจและปรับค่านิยมเรื่องเพศ แก้ปัญหาทำแท้งเถื่อน

รูปข่าว : นายกฯชี้ต้องทำความเข้าใจและปรับค่านิยมเรื่องเพศ แก้ปัญหาทำแท้งเถื่อน

นายกฯชี้ต้องทำความเข้าใจและปรับค่านิยมเรื่องเพศ แก้ปัญหาทำแท้งเถื่อน

นายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่จำเป็นต้องการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเพราะมีความเหมาะสมและยืดหยุ่นอยู่แล้ว โดยเห็นว่า การแก้ปัญหานี้ได้จะต้องเร่งสร้างทำความเข้าใจและปรับค่านิยมเรื่องเพศให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์”ว่า เป็นห่วงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยเฉพาะในวัยรุ่น โดยขณะนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลในเรื่องนี้และทำการศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ว่าเป็นอย่างไร
ขณะเดียวกันก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการทำแท้งในปัจจุบันเพราะมีความเหมาะสมยืดหยุ่นอยู่แล้วเช่นทั้งกฎหมายอาญา และ ข้อกำหนดของแพทยสภาที่ยกเว้นให้กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ และ หากการตั้งครรภ์นั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมารดารวมถึงหากมารดาเกิดความเครียดขั้นรุนแรง ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทารก เช่น ศีรษะไม่มีเนื้อสมอง เป็นต้น
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่าสิ่งสำคัญในขณะนี้คือต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและค่านิยมให้ถูกต้องกับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และยอมรับว่าที่ผ่านมาการรณรงค์ ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยเพื่อเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ดังนั้นจำเป็นต้องให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน