"พล.อ.ประยุทธ์" ย้ำหลักการร่างรัฐธรรมนูญ

"พล.อ.ประยุทธ์" ย้ำหลักการร่างรัฐธรรมนูญ

"พล.อ.ประยุทธ์" ย้ำหลักการร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" ย้ำหลักการร่างรัฐธรรมนูญ

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีข้อบัญญัติที่จะนำมาซึ่งระบบเผด็จดการรัฐสภา ตามข้อสังเกตของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำในหลักการที่ต้องสร้างความมั่นคงให้ประเทศ ไม่มีการทุจริต ละเมิดผู้อื่น และสร้างธรรมาภิบาลให้รัฐบาล รวมถึงเน้นการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส

ไม่เพียงแค่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กล่าวย้ำในหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ สร้างเกราะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สิทธิเสรีภาพและไม่ละเมิดผู้อื่น สร้างธรรมาภิบาลให้รัฐบาล รวมถึงเน้นระบบการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสเท่านั้น แต่ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยังยืนยันว่าไม่มีข้อบัญญัติใดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่จะนำมาซึ่งระบบเผด็จการรัฐสภา

ทั้งนี้ ครม.-คสช. เตรียมประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นควรแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวันที่ 19 พฤษภาคม ก่อนสรุปและยื่นขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับ สปช.ที่จะต้องยื่นคำขอแก้ไขนั้น ภายในวันที่ 25 พ.ค. จากนั้นในวันที่ 1 - 6 มิ.ย.จะมีการเชิญผู้ขอยื่นคำขอแก้ไขเข้าชี้แจงรายประเด็น เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิ.ย. รวมถึงการพิจารณาความเห็นของแต่ละพรรคการเมืองด้วย ก่อนจะส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้ สปช. ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวันที่ 6 ส.ค.

ส่วนการประชุมเชิงวิชาการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วันนี้ (28 เม.ย.) มีเสียงสะท้อนถึงร่างรัฐธรรมนูญในขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น โดยยอมรับในเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ อบท. และมีความหลากหลาย แต่ชี้ว่า ยังไม่ชัดเจนในประเด็นอำนาจหน้าที่และโครงสร้าง จึงตั้งข้อสังเกตว่าชื่อนั้นไม่ได้สำคัญแต่อย่างใด จึงเตรียมผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อกระจายอำนาจและบทบาทที่อิสระ


กลับขึ้นด้านบน