ชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้เตรียมเคลื่อนไหวราคาผลผลิตตก

ชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้เตรียมเคลื่อนไหวราคาผลผลิตตก

ชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้เตรียมเคลื่อนไหวราคาผลผลิตตก

รูปข่าว : ชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้เตรียมเคลื่อนไหวราคาผลผลิตตก

ชาวสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้เตรียมเคลื่อนไหวราคาผลผลิตตก ลานเทปาล์มรายย่อยทยอยปิดตัวหลังราคาปาล์มน้ำมันลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มฯหลายจังหวัดภาคใต้ เตรียมยื่นหนังสือไปยังรัฐบาล ให้แก้ปัญหาราคารับซื้อภายใน 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะรวมตัวเคลื่อนไหวใหญ่พร้อมกันทุกจังหวัด

เครือข่ายเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทวงถามมาตการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในกิโลกรัมละ 5 บาท ตามที่เคยรับปาก ขณะที่ราคารับซื้อปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 2 บาท 75 สตางค์

นายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้อน นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง กล่าวว่า หลังเข้ายื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว หากรัฐบาลไม่ดำเนินการแก้ปัญหาภายใน 1 สัปดาห์ จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่พร้อมกันทุกจังหวัด

ขณะที่ลานเทปาล์มหรือจุดรับซื้อปาล์มน้ำมันในต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายก่อนจะปิดตัว เนื่องจากโรงงานผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่หยุดรับซื้อผลผลิต และราคาผลผลิตที่ตกต่ำไม่คุ้มทุน จึงส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เกษตรกรอ้างว่าสาเหตุที่ปาล์มน้ำมันราคาตกนั้นมาจากการนำเข้าปาล์มน้ำมันจากต่างประเทศ จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง

 


กลับขึ้นด้านบน