คปค.เสนอเพิ่มเงินสงเคราะห์-ขยายอายุบุตรผู้ประกันตน

คปค.เสนอเพิ่มเงินสงเคราะห์-ขยายอายุบุตรผู้ประกันตน

คปค.เสนอเพิ่มเงินสงเคราะห์-ขยายอายุบุตรผู้ประกันตน

รูปข่าว : คปค.เสนอเพิ่มเงินสงเคราะห์-ขยายอายุบุตรผู้ประกันตน

 คปค.เสนอเพิ่มเงินสงเคราะห์-ขยายอายุบุตรผู้ประกันตน เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานยื่นข้อเสนอจัดทำกฎหมายลูก เพื่อประกอบกับกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 โดยต้องการให้เพิ่มเงินสงเคราะห์ และขยายอายุบุตรของผู้ประกันตน

นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ยื่นข้อเสนอผ่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยให้พิจารณาข้อเสนอทั้งหมด เพื่อจัดทำอนุบัญญัติประกอบกฎหมายประกันสังคม ฉบับที่ 4 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2558 เช่น เงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาท ให้เพิ่มเป็น 600 บาทต่อคน และขยายอายุบุตรที่ได้รับเงินสงเคราะห์ จากอายุ 6 ปี ปรับเป็น 12 ปี รวมถึงเสนอให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนแต่ละจังหวัดของตัวเอง เพื่อให้ตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมในบอร์ดประกันสังคม
 
คปค.ยังเรียกร้องให้ปรับแก้กฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เปลี่ยนเป็นค่าจ้างแรกเข้า และให้มีการจ่ายค่าจ้างประจำปีสำหรับแรงงานที่ทำงานมาครบ 1 ปี เพื่อตัดปัญหาแรงงานที่ประสบการณ์ทำงานมากว่า 1 ปี แต่กลับได้ค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากับผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาทำงานใหม่


กลับขึ้นด้านบน