มติครม.ให้มท.แก้กฏกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ด

มติครม.ให้มท.แก้กฏกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ด

มติครม.ให้มท.แก้กฏกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ด

รูปข่าว : มติครม.ให้มท.แก้กฏกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ด

มติครม.ให้มท.แก้กฏกระทรวงเพื่อแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ด  

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแก้กฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ปัญหาสมาร์ทการ์ด และให้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบภายใน 2 สัปดาห์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ หรือ บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด โดยให้แก้กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 22 พ.ศ.2550 ในส่วนของรูปแบบบัตรประชาชน เพื่อรองรับบัตรจำนวน 9 ล้านใบ ที่กระทรวงไอซีทีว่าจ้างบริษัทเอกชนคู่สัญญาผลิตไว้แล้ว ให้สามารถนำมาใช้งานได้ หลังจากที่บัตรประชาชนขาดแคลนทั่วประเทศมาเกือบครึ่งปี และประชาชนต้องใช้บัตรเหลือง กว่า 2 ล้าน 4 แสนคนทั่วประเทศ และให้นำรายงานการแก้กฎกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้ เพื่อเร่งดำเนินการให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนโดยเร็วที่สุดแท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน