กกต.เสนองบฯ3,800ล้านบ.จัดเลือกตั้ง2ก.พ.57-วางแนวปฏิบัติหาเสียงต่อครม.

กกต.เสนองบฯ3,800ล้านบ.จัดเลือกตั้ง2ก.พ.57-วางแนวปฏิบัติหาเสียงต่อครม.

กกต.เสนองบฯ3,800ล้านบ.จัดเลือกตั้ง2ก.พ.57-วางแนวปฏิบัติหาเสียงต่อครม.

รูปข่าว : กกต.เสนองบฯ3,800ล้านบ.จัดเลือกตั้ง2ก.พ.57-วางแนวปฏิบัติหาเสียงต่อครม.

กกต.เสนองบฯ3,800ล้านบ.จัดเลือกตั้ง2ก.พ.57-วางแนวปฏิบัติหาเสียงต่อครม. คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนองบประมาณในการจัดการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ เป็นจำนวนเงิน 3,800 ล้านบาท พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติในการหาเสียงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ (10 ธ.ค.) ถึงระเบียบและข้อกำหนดในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยเสนองบประมาณที่จะใช้ดำเนินการครั้งนี้ประมาณ 3,800 ล้านบาท เพิ่มจากการเลือกตั้งในวันที่ 3 มกราคม 2554 ที่ใช้ 3,400 ล้านบาท เนื่องจากมีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มจาก 95,000 หน่วย เป็น 100,000 หน่วย และมีประชากร 48 ล้านคน ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง จึงต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ครม.ส่วนใหญ่สอบถามถึงข้อห้ามทางกฎหมาย และสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ในระหว่างการหาเสียง ซึ่งกกต.ชี้แจงข้อห้ามที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 181 คือ เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป จะต้องขอความเห็นจากกกต.และการใช้งบกลาง รวมทั้งการใช้งบประมาณผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้า ไม่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังเป็นห่วงว่าเรื่องใดทำแล้วมีความผิดกฏหมายเลือกตั้ง เช่น การใช้เวลาราชการไปหาเสียง การใช้ทรัพยากรของรัฐไปเพิ่อการเป็นประโยชน์ในหาเสียง ซึ่งได้ให้แนวทางปฏิบัติให้ที่ประชุมครม.รับทราบไว้แล้ว ส่วนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในระยะเวลาเพียงเดือนเศษนั้นทาง กกต.ไม่มีอะไรที่กังวล เนื่องจากมีความพร้อมในการเลือกตั้งอยู่แล้ว


กลับขึ้นด้านบน