ชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดเรียกร้องเร่งกำจัด "ปลาหมอสีคางดำ" อย่างเร่งด่วน

ชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดเรียกร้องเร่งกำจัด "ปลาหมอสีคางดำ" อย่างเร่งด่วน

ชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดเรียกร้องเร่งกำจัด "ปลาหมอสีคางดำ" อย่างเร่งด่วน

รูปข่าว : ชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดเรียกร้องเร่งกำจัด "ปลาหมอสีคางดำ" อย่างเร่งด่วน

ชาวบ้านใน จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี และราชบุรี เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางกำจัดปลาหมอสีคางดำอย่างเร่งด่วน หลังพบว่าแพร่พันธุ์ขยายวงกว้าง

วันนี้ (9 ก.ค.2560) คลองสาธารณะแทบทุกสายใน ต.แพรกหนามแดง และ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบการแพร่พันธุ์ของปลาหมอสีคางดำอย่างหนัก เช่นที่คลองผีหลอก ซึ่งเป็นคลองรอยต่อระหว่างน้ำกร่อยและน้ำจืดที่เชื่อมไปยังพื้นที่บางส่วนของ ต.วันดาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แม้จะมีประตูระบายน้ำกัน แต่เริ่มพบปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำจืดและบ่อเลี้ยงปลาสลิด ชาวบ้านในพื้นที่ จึงอยากให้หาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน

คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปล่อยปลานักล่าชนิดอื่นลงไปในคูคลอง เพื่อลดการแพร่กระจายพันธุ์และกำจัดปลาหมอสีคางดำที่จะระบาดไปยังแหล่งน้ำอื่นเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำปลาเอเลียนสปีชีส์เหล่านี้แพร่พันธุ์ยังจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีคลองขุด 7 สาย ไหลไปบรรจบกันที่คลองยี่สารและแม่น้ำบางตะบูนใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปลาหมอสีจึงแพร่ระบาดขยายวงกว้าง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน